Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > O nama > Objava rezultata ispitivanja zadovoljstva korisnika uslugama Agencije za mobilnost i programe Europske unije
 
Objava rezultata ispitivanja zadovoljstva korisnika uslugama Agencije za mobilnost i programe Europske unije  

Prosječne vrijednosti upućuju na to da korisnici iskazuju visoke ocjene za svaku od kategorija mjerenih u sklopu anketnog upitnika te se prosječne ocjene usluga kreću od 4,20 (najniža ocjena) do 4,58 (najviša ocjena)

Kako bismo saznali kako korisnici Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) procjenjuju kvalitetu usluga koje pružamo, odlučili smo, koristeći vlastite ljudske potencijale, provesti ispitivanje zadovoljstva našim uslugama među korisnicima Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. 

Ispitivanje putem on-line upitnika provedeno je tijekom veljače 2013. godine među korisnicima koji su 2011. i 2012. godine dobili financijsku potporu te s AMPEU-om sklopili ugovor o financiranju za sudjelovanje u aktivnostima u okviru najvećih programa EU-na namijenjenih obrazovanju i mladima - Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Ispitivanje je u cijelosti pripremila, provela i analizirala Natalija Lukić, djelatnica Odsjeka za Erasmus.

On-line upitnik upućen je na adrese svih korisnika navedenih programa u natječajnom razdoblju 2010./2011. i 2011./2012. godine (ukupno 767 korisnika). Ispunilo ga je njih 44,58 posto, što pokazuje pozitivan stav i želju za pružanjem povratne informacije Agenciji te pruža vjerodostojan uzorak za stvaranje zaključaka o percepciji AMPEU-a.

Upitnikom je ispitano kako korisnici ocjenjuju AMPEU u sljedećim kategorijama bitnima za kvalitetu usluge:

-        rad u skladu s pravilima (kroz različite faze projektnog ciklusa)

-        kvaliteta pruženih informacija

-        orijentacija na potrebe korisnika

-        radni učinak AMPEU-a

-        rad u skladu s rokovima

-        transparentnost

unutar kojih su korisnici kvalitetu usluge mogli ocijeniti ocjenama u skali od 1 do 5, pri čemu 1 označava najmanji stupanj zadovoljstva, a 5 najviši.

Prosječne vrijednosti upućuju na to da korisnici iskazuju visoke ocjene za svaku od kategorija mjerenih u sklopu anketnog upitnika te se prosječne ocjene usluga kreću od 4,20 (najniža ocjena) do 4,58 (najviša ocjena), kako je i vidljivo iz sljedeće tabele:

Kategorije usluge

Prosječna ocjena po kategoriji

Rad u skladu s pravilima

4,58

Odgovor na potrebe korisnika

4,38

Kvaliteta informacija

4,33

Radni učinak (ostvarenje rezultata i upravljanje problemima)

4,27

Rad u skladu s rokovima

4,25

Transparentnost

4,20

Radi se o iznimno pozitivnoj percepciji rada jedne javne agencije, što nije uobičajen stav javnosti pri davanju mišljenja o radu i učinkovitosti javnih agencija. 

Uz navedeno, AMPEU je provjerio što je korisnicima bitno za uspješnu suradnju te su rangirani i ocijenjeni sljedeći elementi usluge:

ljubaznost djelatnika (prosječna ocjena 4,56), razumijevanje potreba (4,48), ažurnost u radu (4,38), dostupnost (4,13), korisnost (4,14) i jednak tretman (4,00).

Iz izvješća je vidljivo kako ispitanici, korisnici usluga AMPEU-a, iznimno cijene te visokim ocjenama ocjenjuju rad Agencije, a osobito pristup korisnicima, rad u skladu s pravilima i rokovima te radni učinak.

Provedeno ispitivanje AMPEU će iskoristiti za planiranje svog daljnjeg strateškog razvoja, kako bi se vidjelo kako se i da li se percepcija AMPEU-a među korisnicima mijenja kroz razdoblja i među korisnicima različitih programa te kako bi se prepoznale postojeće potrebe za poboljšanjem usluge u nadolazećem razdoblju. Time AMPEU pokazuje svoju spremnost za daljnje unapređivanje usluga koje pruža.

Vjerujemo kako je riječ o ispitivanju kakvo do sada nije provedeno među javnim ustanovama te ga smatramo primjerom dobre prakse koji ne bi trebao ostati nezapažen. Stoga smo uvjereni kako će sustav u kojem poslujemo prepoznati vrijednost ovakvog istraživanja te sličnu praksu širiti među ostalim ustanovama javnog sektora.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu