Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Publikacije > AMPEU obavijesti > Studeni 2014. > STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE > Kako se stvaraju mladi poduzetnici
 
Kako se stvaraju mladi poduzetnici  

U okviru projekta Leonardo da Vinci „Idemo u Europu!“ 12 mladih frizerki-uèenica Obrtnièke škole za osobne usluge provelo je dva tjedna u jednoj od modnih prijestolnica svijeta – Milanu, sudjelujuæi u programu osposobljavanja koje je posebno za njih osmislilo osoblje frizerskog trening centra EVOS, aktivno na tržištu rada. Zahvaljujuæi programu, uèenice su ujutro i popodne radile pod nadzorom struènog EVOS-ovog osoblja, a naveèer slušale teoretska predavanja. Sama Obrtnièka škola za osobne usluge vlastitim je sredstvima osigurala odlazak dodatne osobe u pratnji, u svojstvu prevoditelja, kako jezièna barijera uèenicama ne bi smanjila koristi od sudjelovanja u projektu.

Tijekom ove struène prakse i nastavnici u pratnji i osoblje studija EVOS primijetili su veliko poveæanje u samopouzdanju uèenica kao i u njihovoj motivaciji za daljnjim uèenjem i usavršavanjem – ne samo profesionalnom, nego i osobnom. Nakon povratka nekoliko je uèenica istaknulo kako, zahvaljujuæi ovom iskustvu, sada žele i planiraju otvoriti svoje vlastite frizerske salone.

Osoblje centra EVOS ponudilo je i nastavak suradnje u obliku novog projekta i dolaska u Hrvatsku u svojstvu predavaèa u Obrtnièkoj školi za osobne usluge u okviru programa Erasmus+, te oèekujemo još ovakvih inspirirajuæih prièa i želimo puno daljnjih uspjeha. Nastavak projekta odobren je u okviru programa Erasmus+ pod nazivom „Idemo u Europu 2“.

Projekt nam pokazuje na koji naèin ulaganje u mlade ljude, putem pažnje i brižnosti, pruženog znanja, voðenog treninga i iskustvenog uèenja, može potaknuti njihovu inicijativu, daljnju želju za uèenjem i usavršavanjem, planiranje buduænosti te preuzimanje odgovornosti za vlastite živote.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu