Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Publikacije > AMPEU obavijesti > Lipanj 2015. > IZ SUSTAVA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA > Cjelovita kurikularna reforma
 
Cjelovita kurikularna reforma 

Kurikularna reforma jedna je od prvih mjera kojom počinje realizacija Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na kojoj će raditi velik broj stručnjaka i radnih skupina. Cilj kurikularne reforme jest uspostavljanje usklađenog i učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja kroz cjelovite sadržajne i strukturne promjene kako bi se omogućilo sljedeće:

Učenicima - korisnije i smislenije obrazovanje, usklađeno s njihovom razvojnom dobi i interesima te bliže svakodnevnom životu, obrazovanje koje će ih osposobiti za suvremeni život, svijet rada i nastavak obrazovanja

Roditeljima - veća uključenost u obrazovanje djece i život škole, jasno iskazana očekivanja, objektivnije ocjenjivanje i vrednovanje, smislenije i češće povratne informacije o postignućima njihove djece

Učiteljima, nastavnicima i ostalim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova - osnaživanje uloge i jačanje profesionalnosti, veća autonomija u radu, kreativniji rad, smanjenje administrativnih obveza, motiviranije učenike i smanjivanje vanjskih pritisaka.

Ova će dugoročna i dugotrajna promjena obuhvatiti i produljenje obveznog obrazovanja na devetogodišnju osnovnu školu, no promjene će biti uvođene stupnjevito, a u prvoj fazi obuhvaćaju izradu kurikuluma svih razina i vrsta odgoja i obrazovanja temeljenih na odgojno-obrazovnim ishodima; prijedlog novog sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o učeničkim postignućima; sustavno osposobljavanje učitelja za primjenu novih kurikuluma i promjene u procesu poučavanja i učenja te prijedlog načela i smjernica za izradu priručnika, udžbenika i drugih nastavnih pomagala te njihovu digitalizaciju i korištenje IKT-a u obrazovanju.

U ožujku 2015. pokrenuta je mrežna stranica Cjelovita kurikularna reforma na kojoj možete vidjeti sve novosti vezane uz provođenje reforme; a u travnju je okončan postupak prijave za članove stručnih radnih skupina za izradu prijedloga nacionalnih kurikuluma te prijedloga Okvira vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja o učeničkim postignućima.

Sve upite vezane za kurikularnu reformu možete uputiti na e-adresu: ured@kurikulum.hr.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu