Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za područje visokog obrazovanja > 2014. > Provedbeni dokumenti KA1 i KA2
 
Provedbeni dokumenti KA1 i KA2 

Natječajna godina 2014. (Ključna aktivnost 1)

Dokumenti za provedbu individualnih mobilnosti studenata i (ne)nastavnog osoblja u natječajnoj godini 2014.:

Privitak IV

Ostali dokumenti:

Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

Obrazac međuinstitucijskog sporazuma 

 

 Natječajna godina 2014. (Ključna aktivnost 2)

 
Dokumenti za provedbu strateških partnerstava:

  • Privitak III (opći predložak): Financijska i ugovorna pravila (projekti odabrani za financiranje imaju pripadajuće Privitke III)

  • Privitak IV (nije primjenjivo)
  • Izmjena Privitka III - Smanjenje financijske potpore zbog loše, djelomične ili zakašnjele provedbe

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu