Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za područje mladih > 2014. > Youthpass
 

Youthpass je europski instrument za praćenje i priznavanje neformalnog i informalnog učenja na području rada s mladima.

Youthpass potvrdu mogu dobiti svi sudionici projekata unutar programa Erasmus+ iz područja mladih,  kao i svi sudionici prethodnog programa Mladi na djelu. Youthpass potvrdom mladi opisuju što su radili i što su naučili sudjelovanjem u projektu.

Youthpass potvrda razlikuje se od većine diploma i priznanja koje mladi primaju kao potvrdu za stečena znanja i vještine tijekom sudjelovanja u obrazovnim aktivnostima. Youthpass je istovremeno rezultat (potvrda), ali i proces jer o stečenim znanjima mlade osobe ne odlučuje neka vanjska osoba, već sam sudionik koji želi zaprimiti Youthpass. Nakon provedenih aktivnosti mlada osoba zajedno s mentorom evaluira svoje sudjelovanje u projektu te donosi zaključak o novim znanjima koja je stekla tijekom aktivnog sudjelovanja u projektu.

Youthpass potvrda sastoji se od 3 dijela:

  • potvrda o sudjelovanju u projektu
  • opis aktivnosti u kojima je sudjelovala mlada osoba
  • opis znanja koja je mlada osoba stekla sudjelovanjem u projektu

Stečena znanja i vještine mlada osoba zajedno sa svojim mentorom utvrđuje i opisuje koristeći kao okvir 8 ključnih sposobnosti:

Komunikacija na materinskom jeziku

Sudjelovanje u projektu omogućava mladima razvijanje komunikacijskih vještina kroz npr. razgovor s drugim sudionicima, slanje elektroničke pošte različitim primateljima, osmišljavanje i pisanje teksta za plakat ili brošuru itd.

 

Komunikacija na stranim jezicima

Tijekom međunarodnog projekta mlada osoba je u doticaju sa drugim jezicima i kulturama te sudjelovanje u takvom projektu mladima omogućava učenje novih riječi ili izraza na stranim jezicima te jačanje samopouzdanja i sigurnosti u komunikaciji na stranom jeziku


Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji

Mladi kroz, primjerice, sudjelovanje u izradi proračuna aktivnosti i vođenje računovodstvene evidencije u MS Excelu stječu matematičke vještine, dok se tehničke    vještine mogu steći kroz reguliranje električnih priključaka za kompjutersku ili glazbenu opremu, korištenje fotoaparata i kamera, izgradnju nečega za projekt itd.

 

Digitalna kompetencija

Digitalne kompetencije stječu se kroz učenje korištenja računala: slanje e-mailova, rad u novim programima, izrada plakata koristeći grafičke programe itd.

 

Učiti kako učiti

Mlada osoba ima priliku prepoznati način učenja putem kojeg prima najviše znanja (npr. kroz razgovor s drugima, kroz samostalno traženje podataka, kroz pohađanje    radionica, kroz formalno učenje...) i na taj način postati svjestan vlastitog načina učenja

 

Socijalna i građanska kompetencija

Mladi kroz sudjelovanje u projektu imaju mogućnost osvijestiti i prepoznati svoje društvene i građanske vještine te ih unaprijediti ili naučiti: poštivanje drugih    ljudi, način izražavanja vlastitog mišljenja ili kritike, ophođenje s drugim ljudima, donošenje odluka neovisno o mišljenju okoline, odgovornost prema zadacima itd.

 

Inicijativnost i poduzetnost

Sudjelovanje u projektu omogućava mladima da iznesu svoje ideje i snove te ih ohrabruje da ih sami ostvare, a ne da ih „netko ostvari za njih" ili da ostanu neostvareni

 

Kulturna svijest i izražavanje

Upoznavanjem drugih sudionika u projektu mladi upoznaju i cijene kako vlastitu kulturu tako i kulturu sudionika iz drugih zemalja te njihove običaje.

 

Svaki korisnik financijske potpore programa  Erasmus+ i prethodnog programa  Mladi na djelu odgovoran je za informiranje svih sudionika uključenih u projekt o njihovom pravu na Youthpass potvrdu i za pružanje potpore prilikom izrade Youthpass potvrde svim sudionicima koji je zatraže.

 

Iz niže navedenih izvora možete pronaći više informacija o Youthpassu.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu