Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za područje mladih > 2014. > Informacije za korisnike  > Početne prezentacije za korisnike
 

Prezentacije s početnih sastanaka s korisnicima programa Erasmus + u području mladih.

 

Prezentacije za korisnike čiji su projekti odobreni na roku 1.10.2014. godine:

Mobility Tool+: priručnik za korisnike (Alan Maleković)

 Ključna aktivnost 1

1. Mobilnost u svrhu učenja (Aleksandra Živković)

2. Troškovi provedbe mobilnosti za aktivnosti Razmjene mladih i Mobilnost osoba koje rade s mladima (Sandra Miladin)

 Ključna aktivnost 3

1. Projektni ciklus aktivnosti podrške reformi politika prema mladima (Katarina Brajdić)

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu