Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za područje mladih > 2014. > Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) > pravila o sudjelovanju na aktivnostima organiziranim u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje
 

Agencija će sufinancirati troškove puta za hrvatske sudionike na aktivnostima koje organiziraju ostale nacionalne agencije ili SALTO resursni centri, dok je u većini slučajeva organizator aktivnosti odgovoran za troškove smještaja i hrane. Agencija vrši odabir hrvatskih sudionika sukladno godišnjem planu rada, dostupnim sredstvima te broju i kvaliteti pristiglih prijava, a uzimajući u obzir sljedeće:

  • ravnoteža među odabranim sudionicima po regijama iz kojih dolaze i spolu, ukoliko razlika u kvaliteti prijave nije presudna
  • najviše jedna osoba po organizaciji može biti odabrana za određenu aktivnost, osim ukoliko u pozivu nije naznačeno drugačije
  • prednost prilikom odabira će imati osobe i organizacije koje u tekućoj godini još nisu sudjelovane ni na jednoj aktivnosti u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje, osim ako se aktivnost za koju se prijavljuju ne nastavlja na prethodnu ili mogu pokazati relevantnost svih aktivnosti za svoj svakodnevni rad s mladimna

Prijave se uglavnom podnose online, putem SALTO stranice, ukoliko nije drugačije naznačeno. Za prijave putem SALTO stranice morati imati korisnički profil na ime osobe koja se prijavljuje. Korisnički profil možete kreirati klikom na "My SALTO" u gornjem desnom uglu. Obrazac za prijavu se najčešće nalazi na dnu obavijesti, prije popisa kontakata nacionalnih agencija.

Osim u iznimnim situacijama, refundacija se vrši na žiro račun organizacije koju sudionik/ca predstavlja, i to po povratku s aktivnosti. Sudionici su nakon povratka u roku od 14 dana dužni Agenciji poslati izvještaj o aktivnosti kojoj su prisustvovali, zajedno sa svim kartama i računima, i to prema zadanim obrascima koje će dobiti od Agencije. Agencija će s organizacijama sklopiti ugovor o dodjeli financijske potpore za sudjelovanje u aktivnosti.

Organizacije/sudionici će sudjelovati djelomično u pokrivanju putnih troškova i to kako slijedi:

  • za nacionalne aktivnosti - ukoliko ukupni trošak puta u slučaju korištenja javnog prijevoza iznosi manje od100,00 kn, korisnik je dužan pokriti trošak u potpunosti. Ukoliko je iznos veći, pokriva se 80% troškova.
  • za međunarodne aktivnosti - Agencija će refundirati ukupni trošak puta umanjen za 450 kn.

Za više informacija možete se obratiti na adresu: sandra.miladin@mobilnost.hr

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu