Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za područje mladih > 2014. > FAQ KA2 i KA3
 

1. Što su to intelektualni rezultati i zašto se intelektualna vrijednost kod strateških partnerstva ne vrednuje jednako u svim zemljama?

Intelektualni rezultati predstavljaju opipljive i značajne rezultate u smislu mogućeg učinka na druge organizacije i njihovog prijenosa, a za izradu kojih je potreban dodatan angažman osoblja. Najuobičajeniji primjeri intelektualnih rezultata jesu novi nastavni sadržaji, pedagoški materijali, IT alati,  otvoreni obrazovni resursi (OER), analize, studije, metode vršnjačkog učenja…Intelektualna vrijednost angažiranog osoblja ne vrednuje se jednako jer ovisi o zemlji iz koje stručnjak dolazi.

2. Što znači strateško partnerstvo na području mladih te koliko je organizacija iz područja mladih potrebno sudjelovati na projektu da bi se strateško partnerstvo svrstalo u tu kategoriju?

Strateška partnerstva na području mladih predstavljaju takav format projekta u kojem se potiče međunarodna suradnja između organizacija aktivnih na području rada s mladima i na području neformalnog učenja. Minimalno dvije organizacije iz najmanje dvije programske zemlje mogu činiti strateško partnerstvo.

3. Što su prihvatljivi troškovi u strateškim partnerstvima?

Prihvatljivi troškovi u strateškim partnerstvima jesu svi oni troškovi koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:nastali su za vrijeme trajanja projekta, planirani su u projektnoj prijavi, nužni su za provedbu projekta, dokazivi su i provjerljivi, u skladu su sa zakonskim propisima, razumni su, opravdani i nastali na načelima dobrog upravljanja financijama.

4. Može li iznos od 500 €, namijenjen koordinatorima, biti iskorišten za plaće i honorare voditelja projekata? Je li to maksimalan iznos koji koordinator na projektu partnerstva može primiti na mjesec?

Iznos od 500 EUR maksimalan je iznos koji organizacija koordinator može dobiti za jedan mjesec i nije namijenjen isplatama plaća i honorara, nego pokrivanju svih troškova nužnih za uspješnu provedbu projekta.

5. Ako kao udruga već sudjelujemo u projektu strateškog partnerstva s inozemnom organizacijom, ograničava li nas to da se uključujemo i u druga partnerstva s drugim organizacijama?

Formalna ograničenja ne postoje, ali relevantnost organizacije za sudjelovanje u određenom projektu kao i realna samoprocjena operativnog kapaciteta organizacije bit će ograničavajući faktor.

6. Računa li distance calculator i troškove povrata?

Distance calculator daje udaljenost od početne do odredišne točke. Ovisno o udaljenosti,  dodjeljuje se iznos koji pokriva oba smjera.

7. Postoji li vremensko ograničenje za dodavanje LEF i FIF dokumenata nakon registracije na Participant Portalu?

Najbolje bi bilo da organizacija prilikom registracije na Participant Portal doda i tražene dokumente. Krajnji rok za dodavanje dokumenata jest prilikom slanja projektne prijave.

8. Je li potrebno popunjavati e-obrazac i dodavati LEF i FIF dokumente ako organizacija nije koordinator na projektu?

E-obrazac ispunjava samo organizacija koordinator u ime svih partnera. Jednako tako, samo organizacija koordinator dodaje dokument kojim dokazuje svoj pravni status te financijski obrazac (banka potvrđuje ispravnost podataka).

Međutim, pri registraciji na Participant portal, ako je riječ o partnerima u KA1 projektima za mlade ili KA2 projektima neovisno o području, svi partneri u projektu moraju u Participant portal unijeti sve dokumente.

Ako je riječ o partnerima u KA1 projektima iz ostalih područja (predškolsko i opće, strukovno, visoko ili opće obrazovanje odraslih) ili KA3 projektima neovisno o području, prijavitelj projekta mora unijeti sve potrebne dokumente u Participant portal, dok je za ostale partnere dovoljna samo registracija (PIC broj bez unosa dokumenata). U slučaju kad projekt prijavljuje nacionalni konzorcij, svi članovi konzorcija moraju unijeti sve potrebne dokumente.

9. Kako prilikom pravdanja putnih troškova, dokazati da su sudionici koristili osobni automobil?

Izdavanjem putnog naloga moguće je opravdati putni trošak.

10. Je li moguće koristiti financijski obrazac na engleskom jeziku?

 Da.

11. Prilikom korištenja financijskog obrasca na hrvatskom jeziku – koju od 3 ponuđene opcije (pravna osoba, javno tijelo ili trgovačko društvo), udruge mladih moraju odabrati?

Unatoč krivom prijevodu, udruge biraju opciju trgovačkog društva.

12. Ako prilikom transnacionalnih sastanaka u sklopu strateških partnerstava postoji potreba za osposobljavanjem sudionika, mogu li ti sudionici biti iste osobe koje sudjeluju u transnacionalnim sastancima?

Ako je riječ o sastancima koji se organiziraju radi dogovora između partnera oko provođenja projekta i koordinacije, isti sudionici mogu sudjelovati i na osposobljavanju i na sastanku.

13. Budući da je opis projekta ograničen na 5000 znakova, je li potrebno prilikom opisa aktivnosti ubaciti i timetable s aktivnostima ili je dovoljno samo opisati aktivnosti?

Dovoljno je samo opisati aktivnosti. Uz projektnu prijavu obavezno morate priložiti i tablicu s rasporedom aktivnosti.

14.  Može li projekt biti odbijen ako jedan partner nije upisao sva polja u sustav registracije/validirao prijavu?

Koordinator će prije slanja validirati projektnu prijavu. U slučaju da nema svih podataka, sustav će ga na to upozoriti i onemogućiti slanje prijave.

15. Je li jezična potpora otvorena za sve aktivnosti?

U okviru aktivnosti strateška partnerstva jezična potpora odobrava se samo za dugoročne aktivnosti osposobljavanja, podučavanja i učenja.

16. Intelektualni rezultati i njihova dostupnost

Obaveza je korisnika, ako proizvede obrazovne materijale u okviru projekta, da takvi materijali budu dostupni javnosti  besplatno na internetu.

Time se korisnici ne odriču svojeg autorskog prava i prava da ograniče načine upotrebe takvog materijala bez obzira na to što je dostupan online.

17. Je li prihvatljivo putovanje dan prije i dan poslije aktivnosti?

Korisnik može dodati jedan dan putovanja neposredno prije početka aktivnosti u inozemstvu i jedan dan odmah nakon posljednjeg dana aktivnosti u inozemstvu i ti će se dodatni dani putovanja uzeti u obzir prilikom obračuna pojedinačne potpore, ali potrebu za dodatnim danma mora obrazložiti.

18. Mogu li organizacije u sklopu proračunske stavke za intelektualne rezultate angažirati vanjskog stručnjaka?

Ne mogu. Ta je financijska stavka namijenjena osoblju dotične organizacije.

19. Mogu li evaluatori ili projektni menadžeri biti vanjski suradnici i može li njihov honorar biti pokriven kroz izvanredne troškove?

Ne, partnerstvo bi trebalo biti tako kvalitetno osmišljeno da osoblje iz organizacija sudionica samo može provesti sve planirane faze i aktivnosti projekta. Ako partnerska ili organizacija koordinator nema potreban kapacitet za provedbu projekta, za pretpostaviti je da nisu adekvatni partneri.

20. Je li iznos mjesečnog doprinosa za aktivnosti organizacije koordinatorice (500 €), odnosno organizacije sudionice (250 €) predviđen za cijelu organizaciju ili po osobi?

Iznos je namijenjen cijeloj organizaciji, neovisno o tome koliko je osoba sudjelovalo u organizaciji.

21. Koliko su intelektualni rezultati važni za strateška partnerstva? Moraju li ih transnacionalne inicijative imati ili se mogu provesti i bez njih?

Moguće je da transnacionalne inicijative ne uključuju intelektualne rezultate, a njihova važnost ovisi o konkretnom projektnom prijedlogu.

22. S obzirom na broj zemalja uključenih u projekt, postoji li preporučeni broj transnacionalnih sastanaka i o čemu on ovisi?

Broj sastanaka ovisi o konkretnim potrebama pojedinog projekta, moguće je provesti onoliko sastanaka za koliko se argumentira potreba.

23. Što sve može ući u izvanredne troškove? Može li se iz njih pokriti primjerice prijevod izlaznih rezultata?

Može; izvanrednima se smatraju troškovi onih djelatnosti koje partneri zbog opravdanih razloga ne mogu sami napraviti.

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu