Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje > 2015. > Informacije za prijavitelje
 
Informacije za prijavitelje u 2015. godini 

Rokovi za prijavu projektnih prijedloga u okviru programa Erasmus+ u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u 2015. godini su: 4. ožujka (12:00 sati prema Briselu) za Ključnu aktivnost 1, Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i 31. ožujka (12:00 sati prema Briselu) za Ključnu aktivnost 2,

Agencija za mobilnost i programe Europske unije i ove je godine priprema niz seminara i webinara radi pripreme potencijalnih korisnika za Poziv na dostavu projektnih prijava u sklopu programa Erasmus+ za 2015. godinu. Sve održane prezentacije dostupne su ovdje.

Službene prijavne obrasce možete pronaći ovdje, a prije popunjavanja obrazaca svakako pročitajte Tehničke upute za ispunjavanje elektronskog prijavnog obrasca [NOVO: vrijedi od 15.01.2015. godine].

VAŽNA NAPOMENA PRIJAVITELJIMA: Prijavne obrasce za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Nacionalna agencija pruža mogućnost savjetovanja organizacije koja želi prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1, i/ili Ključnu aktivnost 2, Strateška partnerstva. Više o mogućnosti savjetovanja projektnih prijava možete pročitati ovdje.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije za financiranje projektnih prijedloga u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za 2015. godinu raspolaže sredstvima navedenim niže u tablici.

 KA1

 Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja

 2.283.149,00 EUR

 KA2

 Strateška partnerstva

 753.947,00 EUR

 Ukupno

 3.037.096,00 EUR


NAPOMENA: Obavijest o datumu početka projekta u okviru Ključne aktivnosti 1 za natječaj 2015. Za sve Projekte mobilnosti u okviru Ključne aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja datum početka projekta je 1. lipnja 2015. Datum završetka projekta koji traje 1 godinu je 31. svibnja 2016., a datum završetka projekta koji traje 2 godine je 31. svibnja 2017.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu