Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Informacije za prijavitelje
 
Natjeèaj za program Mladi na djelu - 2013. 

PRIJAVE NA OVAJ PROGRAM VIŠE NISU MOGUÆE!

Program Mladi na djelu završio je 31. prosinca 2013. godine te nove prijave na taj program nisu moguæe. Projekti odobreni na zadnjim natjeèajima trajat æe do 2015. godine pod uvjetima natjeèaja na kojem su odobreni. 
Od 2014. godine nove se prijave primaju preko novog programa Erasmus+, koji se poèeo provoditi 1. sijeènja 2014. godine i trajat æe do 31. prosinca 2020. godine. Više informacija o novom programu možete pronaæi na sljedeæoj poveznici: Erasmus+

Službenom objavom engleske verzije programskog vodièa i prijavnih obrazaca za program Mladi na djelu za 2013. godinu od strane Europske komisije 21. prosinca 2012. godine, objavljen je natjeèaj za program Mladi na djelu za 2013. godinu u svim Programskim zemljama.

Republika Hrvatska je 2011. godine službeno postala programska zemlja za program Mladi na djelu te su joj se otvorile sve moguænosti Programa, a za prijavitelje iz Hrvatske vrijede sva pravila i kriteriji navedeni u programskom vodièu.

Natjeèaj za program Mladi na djelu ukljuèuje:

           ! Dodatak programskom vodièu objavljen 01.08.2013. HR EN

NAPOMENA: U sluèaju razlika izmeðu originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost æe imati engleske verzije dokumenata.

Prijavitelji iz Hrvatske mogu prijavljivati projekte Agenciji za mobilnost i programe EU unutar sljedeæih Akcija i podakcija:

U 2013. godini æe biti otvorena 3 roka za prijave, zavisno od datuma poèetka projekta:

Rok prijave Za projekte koji poèinju izmeðu: Oznaka
1. veljaèe  1. svibnja i 31. listopada R1
1. svibnja  1. kolovoza i 31. sijeènja R2
1. listopada  1. sijeènja i 30. lipnja R3

 

Prijave se podnose putem e-obrazaca (osim u Akciji 2). Dva primjerka sve dokumentacije s pripadajuæim potpisima, peèatima i privitcima potrebno je poslati do roka poštom ili dostaviti osobno na:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska 26
HR - 10 000 Zagreb
Za natjeèaj (oznaka roka, npr. R1) - Mladi na djelu - Prijedlog projekta

Elektronsku verziju obrasca potrebno je poslati na adresu yia@mobilnost.hr

* primjerak podnešen elektronski ne mora biti potpisan te kao takav nema pravnu vrijednost

Prijava mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u programskom vodièu, prijavnim obrascima i u nacionalnim smjernicima. Prijavitelji svoje projektne prijedloge moraju podnijeti na propisanim obrascima te dostaviti Agenciji sukladno gore navedenim rokovima.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na yia@mobilnost.hr ili telefonom na: 01/5005-635.

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu