Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Èesto postavljana pitanja > Partneri
 
Partneri 

 

  • Koja je procedura s preliminarnim partnerskim sporazumima?

Nakon što podnesete prijavu putem e-obrasca, pošaljite obrazac partnerima, koji æe onda stranicu koju moraju potpisati isprintati, potpisati i vratiti Vam e-mailom ili faxom. Preliminarni sporazum potpisuje osoba odgovorna za zastupanje organizacije (to je uglavnom ravnatelj škole, gradonaèelnik ili predsjednik udruge, zavisno od pravnog statusa partnera). Preporuèljivo je da su partnerski sporazumi potpisani plavom kemijskom olovkom kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi oko originalnosti dokumenta. Poželjno je da uz potpis stoji i peèat organizacije, no nije obavezno.

 

  • U kojim akcijama su prihvatljivi partneri iz Partnerskih zemalja?

Takav projekt bit æe prihvatljiv samo ako se radi o akciji 2 - Europska volonterska služba ili podakciji 3.1 - Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama, u okviru kojih je moguæe provoditi projekte u suradnji s partnerima iz tzv. susjednih partnerskih zemalja. Pažljivo proèitajte kriterije o sastavu partnerstva kako biste bili sigurni da imate toèan omjer organizacija/sudionika iz Programskih i Partnerskih zemalja.

 

  • Što je to Prozor Istoènog partnerstva za mlade?

U 2012. i 2013. godini bit æe dostupna dodatna sredstva za poveæanje broja projekata u okviru programa Mladi na djelu i sudionika iz šest susjednih partnerskih zemalja Istoènog partnerstva (Armenija, Azerbajdžan,  Bjelorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina) pod imenom „Prozor Istoènog partnerstva za mlade“. Prozor æe biti usmjeren na Akciju 2 (Europska volonterska služba) i  Podakciju 3.1 (Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU). Više informacija potražite u Programskom vodièu.

 

  • Na koji naèin možemo pronaæi partnera za naš projekt?

Postoji nekoliko internetskih baza putem kojih možete tražiti partnere za projekt ili vidjeti traže li druge organizacije partnere za svoje projekte. Popis takvih baza možete naæi na našim stranicama: http://arhiva.mobilnost.hr/index.php?id=375. Važno je napomenuti da sami birate partnerske organizacije s kojima želite suraðivati te da Agencija ni na koji naèin ne posreduje u tom partnerstvu.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu