Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Često postavljana pitanja > Prijava projekta
 
Prijava projekta 

 

 • Kakva podrška je dostupna za prijavitelje projekata?

Prije roka za pristizanje projektnih prijava, potencijalni korisnici mogu kontaktirati djelatnike Agencije sa svim pitanjima i nedoumicama koje imaju. Također je moguće poslati nacrt projektnog prijedloga na koji će djelatnici Agencije dati svoje komentare i savjete kako poboljšati kvalitetu projekta.
Agencija će tijekom godine organizirati razne informativne, promotivne i edukativne događaje, čiji je cilj pomoći potencijalnim korisnicima programa Mladi na djelu s prijavom projekata. Osim aktivnosti organiziranih od strane Agencije, postoji i niz aktivnosti u inozemstvu koje organiziraju druge Nacionalne agencije kroz tzv. Plan osposobljavanja i suradnje.

Osim gore navedenih događanja, Agencija ima i popis publikacija i korisnih linkova koji se redovno obnavljaju, a nalaze se na mrežnoj stranici Agencije. Za više informacija kontaktirajte djelatnike Agencije. Agencija o svim novostima obavještava sve one koji za isto iskažu interes. Ukoliko ne primate naše obavijesti, ovdje se upišite u našu bazu potencijalnih prijavitelja.

 

 • Što su to e-obrasci i na koji način se ispunjavaju?

E-obrasci od 2012. godine predstavljaju jedini mogući način prijave projekata (osim za Akciju 2 – Europska volonterska služba). Obrazac je potrebno preuzeti s naših stranica: http://arhiva.mobilnost.hr/index.php?id=374, a na istoj stranici naći ćete i detaljne upute o ispunjavanju obrasca i prijavi projekta.

 

 • Na kojem jeziku se ispunjavaju prijavni obrasci?

Prijavne obrasce možete ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku, neovisno o jeziku prijavnog obrasca. Sažetak projekta je potrebno ispuniti i na hrvatskom i na engleskom jeziku.

 

 • Koliko opširno treba upisati odgovore u prijavni obrazac?

Odgovori ne trebaju biti jako opširni, važno je da odgovorite na sva pitanja i potpitanja u prijavnom obrascu kako biste omogućili jasan uvid u predloženi projekt.

 

 • Koja dokumentacija je potrebna za prijavu projekta?

Prijava projekta mora sadržavati:

-       elektronsku i tiskanu verziju ispunjenog e-obrasca za aktivnost koju prijavljujete, potpisane od strane zakonskog zastupnika organizacije koja prijavljuje projekt

-       detaljan dnevni raspored/pregled Aktivnosti na zasebnom listu (zavisno od Akcije)

-       potpisane preliminarne sporazume sa svim partnerima koji sudjeluju u projektu (u projektima koji uključuju međunarodne partnere). Partneri potpisuju preliminarni partnerski sporazum tek nakon što je prijava završena, a obrazac podnesen. Partneri tada šalju potpisani primjerak e-mailom/faxom.

-       ovisno o tipu organizacije: izvadak iz registra udruga (neprofitne organizacije) ili službeni dokument o uspostavljanju koji jasno navodi zakonskog zastupnika (javna tijela); kopiju osobne iskaznice ili putovnice osobe koja predstavlja skupinu (neformalne skupine mladih). Ako ste ovaj dokument dostavili prilikom neke prethodne prijave, ne morate ih ponovno dostavljati, nego naglasite broj projekta uz čiju ste prijavu priložili original.

-       propisno ispunjen bankovni identifikacijski obrazac (za projekte u iznosu većem od 25.000,00 EUR)

-       račun dobiti i gubitka zajedno s bilancom najaktualnije financijske godine za koju su zaključeni računi (za projekte u iznosu većem od 25.000,00 EUR)

Napomena: na kraju svakog prijavnog obrasca nalazi se lista dokumenata koje je potrebno slati Agenciji te je potrebno prije slanja prijave provjeriti da li Vaša prijava sadržava sve tražene dokumente.

 

 • Što ako prijavljujemo projekt kao neformalna skupina?

Neformalne skupine mladih prijavljuju projekte na isti način kao i organizacije ili javna tijela. Razlika je u tome što, u slučaju neformalnih skupina, jedna osoba – punoljetni predstavnik skupine – preuzima odgovornost za cijeli projekt. Ta osoba upisuje svoje podatke (uključujući i žiro račun oznake IBAN) u prijavni obrazac u rubriku 'Zakonski zastupnik' te potpisuje prijavu u ime skupine. Prijavi je potrebno priložiti i kopiju osobne iskaznice ili putovnice predstavnika skupine.

 

 • Koje je dokumente potrebno prikupiti kako bi se dokazala financijska prihvatljivost prijavitelja?

Za projektne prijedloge gdje ukupni traženi iznos ne prelazi 25.000,00 EUR ili projekte koje prijavljuju javna tijela ne traže se dodatni dokumenti.

Za projektne prijedloge gdje je ukupni traženi iznos iznad 25.000,00 EUR potrebno je, uz prijavni obrazac, podnijeti sljedeće isprave:

1)     propisno ispunjen bankovni identifikacijski obrazac s ovjerom banke (potreban je originalan vlastoručni potpis). Ovjera banke nije potrebna ako je bankovnom identifikacijskom obrascu priložena kopija nedavnog izvatka o stanju na računu;

2)     račun dobiti i gubitka zajedno s bilancom zadnje financijske godine za koju su zaključeni računi.

 

 • U kojoj valuti treba izraziti iznose u prijavnom obrascu?

U dijelu prijavnog obrasca koji sadrži izračun proračuna projekta, svi iznosi moraju biti izraženi u eurima i izračunati prema pravilima Akcije za koju se prijavljujete.

 

 • Mogu li škole sudjelovati u programu Mladi na djelu i na koji način?

Da, škole kao javna tijela mogu sudjelovati u Programu, a u tom slučaju njihov zakonski zastupnik je ravnatelj škole. Sve aktivnosti koje se ne odnose na redovnu nastavu prihvatljive su u okviru programa Mladi na djelu. Za aktivnosti vezane za redovnu nastavu i stručno usavršavanje djelatnika škola, pogledajte informacije o Programu za cjeloživotno učenje.

 

 • Koja je razlika između zakonskog zastupnika i kontakt osobe?

Zakonski zastupnik je osoba koja je ovlaštena sklapati pravno obvezujuće poslove u ime organizacije. Zakonski zastupnik potpisuje prijavni obrazac i ugovor o financiranju. Ime osobe koja je navedena u pravnom dokumentu koji potvrđuje status prijavitelja (npr. izvodu iz registra udruga) mora biti jednako imenu koje se nalazi u potpisu prijavnog obrasca.

Kontakt osoba je osoba koja će biti zadužena za provedbu projekta i osoba koju će Agencija kontaktirati vezano za projekt. Kontakt osoba može, ali i ne mora biti ista kao i zakonski zastupnik.

Bitno je u prijavnom obrascu navesti točne i aktualne kontakt podatke (telefon, e-mail i adresa), kako bi Agencija po potrebi mogla kontaktirati osobu zaduženu za projekt.

 

 • Što trebamo učiniti u slučaju promjene zakonskog zastupnika?

U prijavi projekta navodite osobu koja je u trenutku prijave zakonski zastupnik. U slučaju da se za vrijeme trajanja projekta promijeni zakonski zastupnik organizacije, dužni ste o tome obavijestiti Agenciju i poslati dokument koji dokazuje promjenu zakonskog zastupnika.

Predsjednik udruge može prije prijave projekta kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja je zadužena za projekt kako bi ta osoba mogla  potpisivati sve dokumente za vrijeme trajanja projekta.

 

 • Naša grupa će imati razmjenu sljedeći mjesec. Izabrali smo partnera i svi dogovori za prijevoz su napravljeni, ali nemamo dovoljno financijskih sredstava. Može li nam Agencija dati financijsku potporu?

Ne. Da bi Agencija mogla dodijeliti financijska sredstva, trebate prijaviti projekt Razmjene mladih unutar programa Mladi na djelu. Agencija za mobilnost i programe EU ne može dodjeljivati financijska sredstva za razmjene koje nisu dio programa Mladi na djelu.

 

 • Što znači da u aktivnostima trebam koristiti neformalne metode učenja? 

Budući da je program Mladi na djelu program koji potiče neformalno učenje, projekti trebaju sadržavati aktivnosti koje će sudionicima omogućiti aktivno sudjelovanje i učenje na neformalan način. To znači da u projektima programa Mladi na djelu nije preporučljivo održavanje cjelodnevnih predavanja u kojima će sudionici imati ulogu pasivnih slušača što je odlika obrazovanja unutar institucija formalnog obrazovanja. Aktivnosti je potrebno organizirati na način da sudionici budu aktivni, da međusobno komuniciraju i kroz različite radionice razvijaju nova znanja i vještine. Neke od neformalnih metoda učenja su: korištenje gline za oblikovanje, grupni rad i rasprava, snalaženje po gradu sa zadanim kontrolnim točkama aktivnosti, korištenje novina i časopisa, korištenje uloga, korištenje kazališta ili glazbe, pričanje priče, metoda plesanja, metoda zajedničkog rada na velikom komadu tkanine, stvaranje stripa, metoda pisanja pjesama, metoda koja je povezana s hranom, metoda upoznavanja s okolinom itd. Sve korištene metode trebaju biti povezane s temom i ciljevima projekta.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu