Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Informacije za korisnike > Youthpass
 
Youthpass 

 

YOUTHPASS je instrument programa Mladi na djelu za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje postignuća u procesu neformalnog učenja za sve sudionike u projektima programa.

Cilj mu je doprinijeti prepoznavanju neformalnog učenja i iskustava koja su stečena kroz sudjelovanje u projektima.

 

Svaka mlada osoba koja je sudjelovala u aktivnostima programa Mladi na djelu ima pravo primiti Youthpass potvrdu koja prepoznaje neformalno učenje i iskustva stečena kroz sudjelovanje u projektima.

Youthpass potvrda je na raspolaganju za sljedeće decentralizirane Akcije i podakcije:

 • podakcija 1.1 - Razmjene mladih
 • podakcija 1.2 - Inicijative mladih
 • podakcija 1.3 - Demokratski projekti mladih
 • Akcija 2 - Europska volonterska služba
 • podakcija 3.1 - Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU (Razmjene mladih i Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima)
 • podakcija 4.3 - Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima
 • podakcija 5.1 -Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima

Youthpass potvrda razlikuje se od većine diploma i priznanja koje mladi primaju kao potvrdu za stečena znanja i vještine tijekom sudjelovanja u obrazovnim aktivnostima. Youthpass je istovremeno proizvod, ali i proces jer o stečenim znanjima mlade osobe ne odlučuje neka vanjska osoba, već sam sudionik koji želi zaprimiti Youthpass. Nakon provedenih aktivnosti mlada osoba zajedno s mentorom evaluira svoje sudjelovanje u projektu te donosi zaključak o novim znanjima koja je stekla tijekom aktivnog sudjelovanja u projektu.

Youthpass potvrda sastoji se od 3 dijela:

 1. potvrda sudjelovanja te općeniti opis aktivnosti
 2. općeniti opis aktivnosti u kojima je sudjelovala mlada osoba
 3. opis znanja koja je mlada osoba stekla sudjelovanjem u projektu

Stečena znanja i vještine mlada osoba zajedno sa svojim mentorom utvrđuje i opisuje koristeći kao okvir 8 ključnih sposobnosti:

 • KOMUNIKACIJA NA MATERINJEM JEZIKU
  Sudjelovanje u projektu omogućava mladima razvijanje komunikacijskih vještina kroz npr. razgovor s drugim sudionicima, slanje elektroničke pošte različitim primateljima, osmišljavanje i pisanje teksta za plakat ili brošuru itd.
 • KOMUNIKACIJA NA STRANIM JEZICIMA
  Tijekom međunarodnog projekta mlada osoba je u doticaju sa drugim jezicima i kulturama te sudjelovanje u takvom projektu mladima omogućava učenje novih riječi ili izraza na stranim jezicima te jačanje samopouzdanja i sigurnosti u komunikaciji na stranom jeziku
 • MATEMATIČKA KOMPETENCIJA I OSNOVNE KOMPETENCIJE U PRIRODOSLOVLJU I TEHNOLOGIJI
  Mladi kroz, primjerice, sudjelovanje u izradi proračuna aktivnosti i vođenje računovodstvene evidencije u MS Excelu stječu matematičke vještine, dok se tehničke    vještine mogu steći kroz reguliranje električnih priključaka za kompjutersku ili glazbenu opremu, korištenje fotoaparata i kamera, izgradnju nečega za projekt itd.
 • DIGITALNA KOMPETENCIJA
  Digitalne kompetencije stječu se kroz učenje korištenja računala: slanje e-mailova, rad u novim programima, izrada plakata koristeći grafičke programe itd.
 • UČITI KAKO UČITI
  Mlada osoba ima priliku prepoznati način učenja putem kojeg prima najviše znanja (npr. kroz razgovor s drugima, kroz samostalno traženje podataka, kroz pohađanje    radionica, kroz formalno učenje...) i na taj način postati svjestan vlastitog načina učenja
 • SOCIJALNA I GRAĐANSKA KOMPETENCIJA
  Mladi kroz sudjelovanje u projektu imaju mogućnost osvijestiti i prepoznati svoje društvene i građanske vještine te ih unaprijediti ili naučiti: poštivanje drugih    ljudi, način izražavanja vlastitog mišljenja ili kritike, ophođenje s drugim ljudima, donošenje odluka neovisno o mišljenju okoline, odgovornost prema zadacima itd.
 • INICIJATIVNOST I PODUZETNOST
 • Sudjelovanje u projektu omogućava mladima da iznesu svoje ideje i snove te ih ohrabruje da ih sami ostvare, a ne da ih „netko ostvari za njih" ili da ostanu neostvareni
 • KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE
  Upoznavanjem drugih sudionika u projektu mladi upoznaju i cijene kako vlastitu kulturu tako i kulturu sudionika iz drugih zemalja te njihove običaje.

Svaki korisnik financijske potpore programa Mladi na djelu odgovoran je za:

 • informiranje svih sudionika uključenih u projekt o njihovom pravu na Youthpass potvrdu
 • izdavanje Youthpass potvrde svim sudionicima koji ju zatraže

Za više informacija o Youthpassu:

VAŽNO:
Svi mladi koji su sudjelovali u projektima unutar programa Mladi na djelu preko Agencije za mobilnost i programe EU prije 2011. godine imaju pravo retrogradno ishoditi Youthpass potvrdu.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu