Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Za one koji žele znati više
 
Prijava za Eurodesk bilten 

Odjel za program Mladi na djelu održava bazu korisnika i potencijalnih prijavitelja programa Mladi na djelu. Podatci iz te baze koriste se za slanje Eurodesk biltena. Eurodesk bilten sadržava vijesti iz programa Mladi na djelu, rokove i obavijesti vezane uz Plan osposobljavanja i suradnje (TCP), kao i razne druge europske i nacionalne vijesti koje se tièu mladih, politika prema mladima ili europskih moguænosti za mlade i sve koje se na neki naèin njima bave.

 

 

 

telefon dinleme casus telefon telefon dinleme yazilimi

 
 
Mladi na djeluSvaki uèenik ne mora biti odlièan ðak,

ali može postati odlièan èovjek.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu