Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Èesto postavljana pitanja > Pitanja specifièna za pojedine akcije > Demokratski projekti/Sastanci mladih
 
Demokratski projekti/Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima 

 

 

  • Je li dovoljno sklapanje partnerstva izmeðu jedne organizacije iz Hrvatske i jedne organizacije iz neke od zemalja Europske unije kako bi se mogao organizirati demokratski projekt mladih?

Ne. Da bi se organizirao demokratski projekt mladih dvije organizacije iz Hrvatske moraju sklopiti partnerstvo sa dvije organizacije iz jedne od zemalja Europske unije. Moraju biti prisutna po dva partnera iz svake zemlje i partneri u svom redovitom radu ne smiju biti ovisni jedni o drugima u odluèivanju, provedbi i financiranju svojih redovnih aktivnosti.


  • Što su to „neizravni troškovi"?

Neizravni troškovi su troškovi koji se ne mogu jasno pripisati projektu, ali su ipak mogli nastati u vezi s prihvatljivim izravnim  troškovima projekta. To ukljuèuje npr. režije, informatièku opremu, troškove stalnog osoblja organizacije, troškove najma prostora, itd.
Doprinos EU za neizravne troškove je paušalni iznos u visini od 7% od prihvatljivih izravnih troškova.

 

  • Koja je glavna razlika izmeðu demokratskih projekata mladih i sastanaka mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima?

Iako obje podakcije kao cilj imaju aktivno ukljuèenje mladih u demokratske procese, glavna razlika je u formatu aktivnosti. Dok demokratski projekti mladih nisu ogranièeni samim formatom aktivnosti, kod sastanaka mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima naglasak je na dijalogu izmeðu mladih, osoba aktivnih u radu s mladima te osoba odgovornih za politiku prema mladima. Stoga je i format tih aktivnosti ogranièen na okupljanja koja ukljuèuju mlade i donositelje odluka - sastanke, seminare i sl.

 

  •  Je li moguæe kroz projekt pokriti troškove sudjelovanja donositelja odluka/ struènjaka u projektu?

Ukoliko projekt predviða sudjelovanje donositelja odluka/struènjaka bilo koji trošak izravno povezan s njihovim sudjelovanjem u projektu (put, hrana, smještaj, viza, posebne potrebe), ne može biti pokriven sredstvima programa mladi na djelu veæ treba biti sufinanciran iz drugih izvora.

 

  • Je li moguæe isplatiti honorare trenerima ili facilitatorima?

Ukoliko je u prijavnom obrascu navedena potreba za trenerima ili facilitatorima troškovi honorara mogu biti pokriveni iz ostalih izravnih troškova.

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu