Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Informacije za korisnike > Završno izvješæe
 
Završno izvješæe 

Po završetku projekta, Agenciji je potrebno poslati ispunjeno završno izvješæe, što je vaša ugovorna obveza te je ujedno i vaš zahtjev za isplatom preostalog iznosa financijske potpore.

 

  Obrasci završnog izvješæa (za projekte odobrene u 2013. godini):

 

 • podakcija 1.1 Razmjene mladih (HR / EN)
 • podakcija 1.2 Inicijative mladih (HR / EN)
 • podakcija 1.3 Demokratski projekti mladih (HR / EN)
 • akcija 2 Europska volonterska služba - organizacija (HR / EN)
 • akcija 2 Europska volonterska služba - volonter (HR / EN)
 • podakcija 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU - Razmjene mladih (HR / EN)
 • podakcija 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU - Osposobljavanje i umrežavanje (HR / EN)
 • podakcija 4.3 Osposobljavanje i umrežavanje (HR / EN)
 • podakcija 5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima (HR / EN)

  Obrasci završnog izvješæa (za projekte odobrene u 2012. godini):

 

 • podakcija 1.1 Razmjene mladih (HR / EN)
 • podakcija 1.2 Inicijative mladih (HR / EN)
 • podakcija 1.3 Demokratski projekti mladih (HR / EN)
 • akcija 2 Europska volonterska služba - organizacija (HR / EN)
 • akcija 2 Europska volonterska služba - volonter (HR / EN)
 • podakcija 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU - Razmjene mladih (HR / EN)
 • podakcija 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU - Osposobljavanje i umrežavanje (HR / EN)
 • podakcija 4.3 Osposobljavanje i umrežavanje (HR / EN)
 • podakcija 5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima (HR / EN)

 

Obrasci završnog izvješæa (za projekte odobrene u 2011. godini):

 

 • podakcija 1.1 Razmjene mladih  (HR / EN)
 • podakcija 1.2 Inicijative mladih (HR / EN)
 • podakcija 1.3 Demokratski projekti mladih (HR / EN
 • akcija 2 Europska volonterska služba - organizacija (HR / EN)
 • akcija 2 Europska volonterska služba - volonter (EN
 • podakcija 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU - Razmjene mladih (HR / EN)
 • podakcija 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU - Osposobljavanje i umrežavanje (HR / EN)
 • podakcija 4.3 Osposobljavanje i umrežavanje (HR / EN)
 • podakcija 5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima (HR / EN)

 

Uz izvješæe je potrebno priložiti i sljedeæu dokumentaciju:

 

 • raspored aktivnosti (dnevni i/ili mjeseèni, zavisno od aktivnosti)
 • izvornik potpisne liste sudionika (posljednja stranica obrasca za završno izvješæe)
 • obraèunski list za putne troškove (samo za aktivnosti koje ukljuèuju putne troškove) u kojem navodite sve putne karte i njihove iznose za koje tražite refundaciju
 • dokaze o plaæanju svih troškova koji se raèunaju na osnovu stvarnih troškova (raèune, putne karte, ukrcajne propusnice u sluèaju putovanja avionom, preslike vize, itd.). U sluèaju dostavljanja kopija originalnih dokumenata, originali moraju biti ovjereni službenim peèatom korisnika te potpisom zakonskog zastupnika.
 • elektronsku verziju izvješæa potrebno je poslati na adresu yia@mobilnost.hr 

Pomoæni alati

Sljedeæe alate smo pripremili kao pomoæ u izraèunu troškova vašeg projekta. Niste obavezni koristiti ove alate niti ih prilagati uz projektnu dokumentaciju, no savjetujemo vam da ih koristite kako biste preciznije i transparentnije pratili troškove:

 

 

 

 

Potpisano i peèatirano izvješæe, zajedno sa svom popratnom dokumentacijom, se šalje Agenciji u roku od 60 dana od dana završetka projekta, preporuèenom poštom na adresu:

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26

10 000 Zagreb

  

„Za program Mladi na djelu: završno izvješæe"

 

Izvješæe se šalje takoðer i e-poštom na yia@mobilnost.hr

 

Obrasce završnog izvješæa za projekte odobrene u 2009. i 2010. godini možete pronaæi ovdje.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu