Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
NATJEČAJ ZA PROGRAM MLADI NA DJELU ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2010. GODINU
 


Europska komisija sukladno Sporazumu Europske komisije o osnivanju programa Mladi na djelu te Financijskom sporazumu od 17. studenog 2007. godine između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi Nacionalnog programa za Hrvatsku u okviru komponente IPA-e «Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija» za 2007. godinu koji osigurava sredstva Zajednice, kao dio Nacionalnog programa, za projekt HR2007/4/3: "Pripremne mjere za sudjelovanje u Programima za cjeloživotno učenje i Mladi na djelu"

objavljuje

  Poziv na natječaj za Program Mladi na djelu za Republiku Hrvatsku u 2010. godini.

Obrasci za prijavu projekata
(mogu se ispunjavati na hrvatskom ili engleskom jeziku, neovisno o jeziku prijavnog obrasca)

Obrasci na hrvatskom jeziku:

 

 

Obrasci na engleskom jeziku:

Prijava mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u Pozivu na natječaj i u prijavnim obrascima. Udruge/organizacije svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima te dostaviti Agenciji sukladno sljedećim rokovima:

Projekti s početkom između                  Rok za prijavu 

1. svibnja i 30. rujna 2010.                     1. veljače 2010.     R1
1. srpnja i 30. studenoga 2010.            1. travnja 2010.      R2
1. rujna 2010. i 31. siječnja 2011.        1. lipnja 2010.        R3

na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE            
Gajeva 22
HR - 10 000 Zagreb
Za natječaj (Rx) - Mladi na djelu - Prijedlog projekta
i jedan primjerak prijavnog obrasca elektronski na:
yia@mobilnost.hr

* za projekte koji se prijavljuju za rok 1. veljače 2010. molimo da u napomeni označite R1, za projekte koji se prijavljuju za rok 1. travnja 2010. R2, dok za projekte koji se prijavljuju za rok 1. lipnja 2009. molimo da označite R3 kako bi prijave bile pravilno dokumentirane.
* primjerak poslan elektronski ne mora biti potpisan te kao takav nema pravnu vrijednost

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na adresu elektronske pošte: yia@mobilnost.hr ili telefonom na: 01/ 5005 635.

Za skupine i organizacije koje žele prijaviti projekt za rok 1. lipnja, organizirati ćemo pojedinačne savjetodavne sastanke 11., 13. i 19. svibnja od 10,00 do 15,00 sati u prostorijama Agencije na adresi Gajeva 22, Zagreb. Tijekom navedenih sastanaka djelatnici Agencije pomoći će Vam oko razrade prijavnog obrasca.

Za navedene savjetodavne sastanke potrebno je najaviti se barem 2 dana unaprijed na yia@mobilnost.hr te poslati ispunjen obrazac za nacrt projekta:

 

 

datum otvaranja: 13.01.2010
datum zatvaranja: 1.2.2010. / 1.4.2010./ 1.6.2010
otvoren: Ne