Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Često postavljana pitanja > Troškovi projekta
 
Troškovi projekta 

 

  • Je li sufinanciranje nužno?

Da, jer financijska potpora ne može pokriti sve troškove projekta. Sufinanciranje pokriva one troškove koje ne pokriva financijska potpora programa Mladi na djelu (npr. 30% putnih troškova). Izvođači projekta moraju pokazati svoju odgovornost i ozbiljnost traženjem drugih izvora financiranja uz financijska sredstva iz programa Mladi na djelu. To mogu biti, primjerice, akcije skupljanja novca, dodavanje vlastitih izvora ili potraživanja kod drugih organizacija (npr. mjesna zajednica ili drugi lokalni ili regionalni uredi). Za pojašnjenja o prihvatljivosti određenog izvora sufinanciranja savjetujte se s djelatnicima Agencije.

 

  • Koji troškovi projekta se smatraju prihvatljivim?

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali unutar zadanog vremenskog okvira projekta te u skladu s odobrenim stavkama cjelokupnog proračuna projekta. Svi troškovi nastali prije početka projekta smatraju se neprihvatljivima i ne mogu se pravdati.

 

  • Možemo li očekivati da će nam Agencija odobriti veći iznos financijske potpore u slučaju da prilikom izvođenja projekta utvrdimo da su nam troškovi značajno veći od predviđenih?

Ne. Prihvatljivi iznos financijskih sredstva je onaj koji je određen prilikom odluke o dodjeli financijske potpore za projekte programa Mladi na djelu te se u niti jednom slučaju ne može povećavati.

 

  • Na koji način i pod kojim uvjetima možemo kupiti zrakoplovne karte za sudionike projekta?

Savjetujemo vas da se, prije kupovine karata, konzultirate s djelatnicima Agencije radi potvrde o prihvatljivosti.

Zrakoplovne karte sudionika možete kupiti odmah nakon odobrenja projekta, no datumi karata moraju odgovarati datumima aktivnosti. U slučaju da sudionici žele doći ranije ili ostati nakon aktivnosti, Agencija će tolerirati do 2 dana razlike u datumu, no isključivo pod uvjetom da se troškovi boravka ni u kojem slučaju ne podmiruju iz troškova projekta.

 

  • Je li potrebno čuvati račune za kupljene putne karte ili je putna karta dovoljna za opravdavanje troškova?

Račune za putne karte potrebno je čuvati u slučaju kada na putnoj karti nije izražena cijena, kao što je slučaj s avionskim kartama. U slučaju da su na putnoj karti izraženi cijena i datum putovanja, čime se dokazuje prihvatljivost putnih troškova, račun za putnu kartu nije potreban.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu