Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
NATJEČAJ ZA PROGRAM MLADI NA DJELU ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2009. GODINI
 

Europska komisija sukladno Sporazumu Europske komisije o osnivanju programa Mladi na djelu te Financijskom sporazumu iz 17. studenog 2007. godine između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi Nacionalnog programa za Hrvatsku u okviru komponente IPA-e «Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija» za 2007. godinu koji osigurava sredstva Zajednice, kao dio Nacionalnog programa, za projekt HR2007/4/3: "Pripremne mjere za sudjelovanje u Programima za cjeloživotno učenje i Mladi na djelu"

objavljuje Poziv na natječaj za Program Mladi na djelu za Republiku Hrvatsku u 2009. godini.

S obzirom da se radi o natječaju koji će se provoditi u okviru pripremnih mjera za punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u programu, tekst natječaja kao i popratna prijavna dokumentacija su na engleskom jeziku i nalaze se u nastavku teksta. Prijevod natječaja bit će dostupan na hrvatskom jeziku do 6. ožujka 2009. godine.


Na internetskim stranicama možete naći sljedeće dokumente:

01) Poziv na natječaj za program Mladi na djelu za Republiku Hrvatsku u 2009. godini - eng.

02) Obrasci za prijavu projekta mogu se ispunjavati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku:

03) Dodatak pozivu na natječaj s uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca - hrv.   

       Dodatak pozivu na natječaj s uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca - eng.

04) Odluka Europske komisije o osnivanju programa Mladi na djelu - eng.

Za Republiku Hrvatsku u 2009. godini  u okviru pripremnih mjera dostupne su sljedeće aktivnosti (za više informacija o aktivnostima molimo izaberite pripadajuću poveznicu):

Prijava projekta mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u pozivu natječaja i pripadajućem dodatku pozivu na natječaj. Udruge/organizacije svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima te dostaviti sukladno rokovima:

Za projekte koji počinju u vremenu od:   
1. srpnja do 1. listopada 2009.   Rok: 1. travanj 2009.
1. rujna do 1. prosinca  2009.    Rok: 1. lipanj 2009.

na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE            
Lokacija: Gajeva 22
HR – 10 000 Zagreb

Za natječaj (R3) - Mladi na djelu - Prijedlog projekta

Za projekte koji se prijavljuju do 1. travnja 2009. molimo da u napomeni označite R2, dok za projekte koji se prijavljuju do roka 1. lipnja 2009. molimo da označite R3 kako bi projektne prijave bile pravilno dokumentirane.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na našu adresu elektronske pošte: yia@mobilnost.hr ili na naš info telefon 01/ 5005 635.

Za zainteresirane udruge i organizacije organizirat ćemo i pojedinačne savjetodavne sastanke, dana 19. i 21. svibnja u vremenu od 12,30 do 15,00 sati, u prostorijama Agencije na adresi Gajeva 22, u Zagrebu. Tijekom navedenih sastanaka djelatnici Agencije pomoći će vam oko razrade prijavnice. Za navedene savjetodavne sastanke potrebno je najaviti se tjedan dana unaprijed na yia@mobilnost.hr te poslati ispunjen obrazac za nacrt projekta (dostupan na mrežnoj stranici Agencije).

 

datum otvaranja: 12.02.2009
datum zatvaranja: 1.06.2009
otvoren: Ne
 
 
  Arhiva 2015
   
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru „FLIC - From Local to International Cooperation”
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS
-- više --
   
  Arhiva 2014
   
Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
-- više --
   
   
Poziv na prijavu stručnjaka za procjenu kvalitete rezultata projekata Programa cjeloživotnog učenja u okviru Tematske mreže Work based learning and Apprenticeships
-- više --
   
   
Poziv na prijavu na natječaj za Euroguidance prekogranični seminar
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Natječaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - kontaktni seminar u Poljskoj
-- više --
   
   
Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
-- više --