Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS
 

U svrhu provođenja edukativnih te promotivnih aktivnosti za program CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije), Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS.

S ciljem promoviranja programa CEEPUS te edukacije korisnika i potencijalnih prijavitelja, Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) angažirat će stručnjaka u programu CEEPUS na području Republike Hrvatske, u razdoblju od 1. studenoga 2015. do 31. listopada 2016. godine.

Profil stručnjaka u programu CEEPUS

Prijaviti se mogu CEEPUS koordinatori s hrvatskih visokih učilišta koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

-        u trenutku prijave prijavitelj/ica vrši dužnost koordinatora CEEPUS mreže na matičnome visokom učilištu najmanje tri godine

-        prijavitelj/ica aktivno radi na promociji i diseminaciji informacija o programu CEEPUS na svojemu visokom učilištu i u akademskoj zajednici

-        izvrsno poznavanje programa CEEPUS i njegova uspješna operativna provedba u skladu s propisanim nacionalnim pravilima

-       visoko razvijene prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine.

Dodatno će se vrednovati:

-       iskustvo u području razvoja združenih studija

-       aktivno sudjelovanje u promicanju politika visokog obrazovanja

-       prijašnje predstavljanje programa CEEPUS na nacionalnim/međunarodnim informativnim događanjima iz područja visokog obrazovanja.

Uloge i zadaci stručnjaka u programu CEEPUS

Glavne su uloge stručnjaka u programu CEEPUS sudjelovanje u promociji programa CEEPUS na informativnim događanjima te edukacija i podrška potencijalnim i postojećim korisnicima.

Zadaci stručnjaka u programu CEEPUS bit će provođenje sljedećih vrsta aktivnosti:

  1. Priprema i vođenje najviše dvaju osposobljavanja za lokalne CEEPUS koordinatore te potencijalne prijavitelje CEEPUS mreža, s ciljem upoznavanja sudionika s načinom prijave mreže te operativnim zadacima CEEPUS koordinatora u provedbi programa. Organizacija osposobljavanja, osiguravanje prostora i logističke podrške za izvođenje osposobljavanja bit će u nadležnosti Agencije
  2. Predstavljanje programa CEEPUS u okviru najmanje jednoga informativnog dana koji organizira Agencija. Sadržaj i tema prezentacije prethodno će se utvrditi s Agencijom te će biti prilagođeni vrsti informativnog događanja.

Od stručnjaka u programu CEEPUS očekuje se da sve navedene aktivnosti organizira u skladu s prethodno navedenim zadacima, uputama Agencije za mobilnost i programe EU te ciljevima programa CEEPUS.


Naknada i ugovaranje

Za svoj rad stručnjak u programu CEEPUS primit će naknadu. Minimum djelovanja i obveza stručnjaka u programu CEEPUS i Agencije odredit će se Okvirnim sporazumom između stručnjaka u programu CEEPUS i Agencije. Sporazum će se sklopiti za razdoblje od 1. studenoga 2015. do 31. listopada 2016. godine, uz mogućnost produljenja nakon provedene evaluacije uspješnosti rada koja će se izvršiti prije isteka Sporazuma. Agencija ujedno zadržava pravo raskida Sporazuma ako suradnja sa stručnjakom u programu CEEPUS ne bude zadovoljavajuća. Svi ostali detalji suradnje, uključujući iznos naknade, bit će detaljno definirani pojedinim ugovorima sa stručnjakom u programu CEEPUS, a na temelju Okvirnog sporazuma. Naknada koju će Agencija isplatiti izabranom stručnjaku u programu CEEPUS ugovorit će se ovisno o broju i vrsti aktivnosti, a u iznosu od 375,00 do 1.000,00 HRK po pojedinoj provedenoj aktivnosti.


Kako se prijaviti?

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije, www.mobilnost.hr. Za prijavu na natječaj potrebno je popuniti prijavni obrazac na hrvatskom jeziku (dostupan na poveznici) te uz njega priložiti:

-       motivacijsko pismo (do 2000 znakova)

-       životopis prijavitelja/prijaviteljice u formatu Europass


Rok za podnošenje prijava je 10. listopada 2015. godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja molimo dostaviti na sljedeće adrese:

Agencija za mobilnost i programe EU
Frankopanska 26
10000 Zagreb

(Kao predmet poruke molimo obvezno naznačite: Poziv na natječaj za stručnjaka u programu CEEPUS).

Agencija će razmotriti pristigle prijave te izabrati stručnjaka u programu CEEPUS na temelju dostavljene natječajne dokumentacije. Obavijest o ishodu javnog natječaja bit će dostavljena svim kandidatima najkasnije 15 dana nakon zatvaranja natječaja.

datum otvaranja: 25.09.2015
datum zatvaranja: 10.10.2015
otvoren: Ne
 
 
  Arhiva 2015
   
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru FLIC - From Local to International Cooperation
-- više --
   
  Arhiva 2014
   
Profesionalno usmjeravanje dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
-- više --
   
   
Poziv na prijavu stručnjaka za procjenu kvalitete rezultata projekata Programa cjeloživotnog učenja u okviru Tematske mreže Work based learning and Apprenticeships
-- više --
   
   
Poziv na prijavu na natječaj za Euroguidance prekogranični seminar
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Natječaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - kontaktni seminar u Poljskoj
-- više --
   
   
Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU AKTIVNOSTI TRANSNACIONALNE SURADNJE (PODRUČJE MLADI) U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --