Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
 

KLASA: 605-48/14-06/1
URBROJ: 359-09/2-14-1

 

Zagreb, 2. svibnja 2014.

  

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)

  

Agencija za mobilnost i programe EU (Agencija) raspisuje javni poziv za organizaciju osposobljavanja u okviru Ključne aktivnosti 1 – Europska volonterska služba programa  Erasmus+.

Program Erasmus+ novi je program Europske unije iz područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. - 2020. Njime se objedinjuju brojni programi Europske unije koji su obuhvaćali razdoblje 2007.-2013. (Program za cjeloživotno učenje, program Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink te program suradnje s industrijaliziranim zemljama) čime se stvara bolja sinergija između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Europska volonterska služba podupire dugoročno individualno i grupno volontiranje mladih. Svi volonteri imaju pravo i obavezu prisustvovati programu osposobljavanja po dolasku na službu, evaluaciji tijekom volonterske službe te godišnjem EVS događaju, a Agencija za mobilnost i programe EU odgovorna je osigurati navedena osposobljavanja volonterima koji izvršavaju volontersku službu u Republici Hrvatskoj te volonterima iz Hrvatske po povratku sa službe. Cilj osposobljavanja je pridonijeti kvaliteti EVS projekata u Republici Hrvatskoj te osigurati potporu volonterima tijekom provedbe projekata.

Organizator osposobljavanja (isključivo pravna osoba) bit će zadužen za svu logističku i organizacijsku provedbu dok će osposobljavanje vršiti treneri Agencije za mobilnost i programe EU u dogovoru s organizatorom/Agencijom.

  

Profil Organizatora osposobljavanja

Organizatori osposobljavanja moraju biti pravne osobe koje će imenovati osobu zaduženu za osposobljavanje volontera u Republici Hrvatskoj. Organizator osposobljavanja – pravna osoba – snosi odgovornost za korištenje financijskih sredstva od strane imenovane osobe.

 Organizator osposobljavanja birat će se prema sljedećim kriterijima:

 •  djelatnost organizacije,
 • kadrovski kapaciteti organizacije,
 • financijski kapaciteti organizacije i iskustvo upravljanja većim financijskim iznosima,
 • iskustvo s organizacijom osposobljavanja, seminara i drugih događaja,
 • iskustvo imenovane osobe s logističkom i tehničkom organizacijom raznih događaja,
 • sposobnost komunikacije i timskog rada imenovane osobe,
 • poznavanje engleskog jezika od strane imenovane osobe,
 • iskustvo upravljanja financijskim sredstvima (vođenje računa o troškovima, refundacija sredstava i sl.)  od strane imenovane osobe.

Agencija će temeljem gornjih kriterija kreirati bazu prema rang listi Organizatora osposobljavanja  na osnovi koje će angažirati Organizatora osposobljavanja.

Odabir Organizatora osposobljavanja u bazu ni na koji način ne obvezuje Agenciju na angažiranje pojedinih Organizatora osposobljavanja.

Agencija zadržava pravo kontaktiranja i angažiranja Organizatora osposobljavanja iz baze i tijekom narednih godina provođenja programa Erasmus+ u skladu sa svojim potrebama i rezultatima evaluacije rada Organizatora osposobljavanja.

Svi Organizatori osposobljavanja imenuju se u bazu za cijelo vrijeme trajanja Programa.

Zadaće Organizatora osposobljavanja    

 • Organiziranje osposobljavanja – definiranje mjesta i vremena održavanja osposobljavanja (uključuje sve dogovore s hotelom ili nekim drugim centrom za provedbu osposobljavanja - rezervacija soba i tehničke opreme, priprema radnog materijala itd.) te organizaciju puta sudionicima osposobljavanja; sve u dogovoru s Agencijom).
 • Osiguravanje potpore sudionicima osposobljavanja - priprema uputa za dolazak na mjesto osposobljavanja, podrška za sva administrativna pitanja (postupak refundacije putnih troškova, prikupljanje potpisnih lista i evaluacijskih upitnika i sl.).
 • Priprema izvješća s pojedinog osposobljavanja te dostava Agenciji sve potrebne dokumentacije. 

Odabrani Organizator osposobljavanja (zakonski predstavnik i imenovana osoba) sudjelovat će na sastanku u svibnju 2014. godine koji će organizirati Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a na kojem će se detaljno raspraviti ugovorni odnos dviju strana te očekivani poslovi i zadaće Organizatora osposobljavanja.

Ugovaranje i naknada

Agencija će s odabranim Organizatorom osposobljavanja sklopiti jednogodišnji ugovor o suradnji.

Po isteku ugovora, odnosno ugovornog razdoblja Agencija zadržava pravo odlučiti o produženju istoga s odabranim Organizatorom na daljnjih godinu dana.

Agencija zadržava pravo angažmana i ostalih kandidata za Organizatora osposobljavanja iz baze u okviru Aktivnosti međunarodne suradnje za sljedeće godine provođenja programa Erasmus+.

Angažirati se može isključivo prvi sljedeći Organizator osposobljavanja s rang liste i to ako su se prethodno odabranom Organizatoru osposobljavanja utvrdile značajne manjkavosti pri provođenju i organizaciji osposobljavanja.

Agencija zadržava pravo provođenja dodatnih natječaja za Organizatore osposobljavanja.

Organizator osposobljavanja će tijekom jednogodišnjeg trajanja ugovora organizirati 7 međunarodnih osposobljavanja (4 Osposobljavanja po dolasku volontera i 3 Evaluacije na sredini službe volontera te jedno nacionalno osposobljavanje (Godišnji događaj za volontere po povratku sa službe). Agencija zadržava pravo smanjenja ili uvećanja broja osposobljavanja, ovisno o stvarnim potrebama.

Naknada za organizaciju osposobljavanja iznosi 120 eura (cca 900,00 kuna bruto) po danu osposobljavanja (međunarodna osposobljavanja traju 4 ili 5 dana, dok nacionalno osposobljavanje traje jedan dan).

Kako se prijaviti?

Prijave na zadanom prijavnom obrascu šaljite elektronski na e-mail adresu:

yia@mobilnost.hr

Predmet e-pošte: Poziv na natječaj za Organizatore osposobljavanja u okviru Europske volonterske službe

Sve prijave moraju biti pisane i popunjene elektronski (prijave i obrasci koji se popunjavaju ručno neće biti uzeti u obzir) i potpisane od strane zakonskog zastupnika.

Prijave moraju biti poslane do 15. svibnja 2014. godine.

Potrebno je dostaviti:

- Popunjeni prijavni obrazac

- Životopis osobe imenovane za organizaciju osposobljavanja u Europass formatu na engleskom jeziku (uz obvezne kontakte osoba koje mogu dati preporuku)

 

Način odabira kandidata
Agencija će razmotriti pristigle prijave te izabrati Organizatora osposobljavanja na temelju radnog iskustva predložene osobe te prijavnog obrasca.

 

datum otvaranja: 07.05.2014
datum zatvaranja: 15.05.2014
otvoren: Ne
 
 
  Arhiva 2015
   
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru FLIC - From Local to International Cooperation
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS
-- više --
   
  Arhiva 2014
   
Profesionalno usmjeravanje dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
-- više --
   
   
Poziv na prijavu stručnjaka za procjenu kvalitete rezultata projekata Programa cjeloživotnog učenja u okviru Tematske mreže Work based learning and Apprenticeships
-- više --
   
   
Poziv na prijavu na natječaj za Euroguidance prekogranični seminar
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Natječaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - kontaktni seminar u Poljskoj
-- više --
   
   
Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU AKTIVNOSTI TRANSNACIONALNE SURADNJE (PODRUČJE MLADI) U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --