Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Informacije za korisnike > Oslobođenje od PDV-a
 
Oslobođenje od PDV-a 

Projekti programa Mladi na djelu ugovoreni do 26. lipnja 2013. oslobođeni su plaćanja PDV-a.

26. lipnja 2013. na snagu je stupio novi Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/2013) prema kojem pravo na oslobođenje od PDV-a imaju isključivo projekti za koje su ugovori o dodjeli financijske potpore potpisani do 26. lipnja, odnosno do objave spomenutog Pravilnika u NN.

Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a za sve ostale projekte, prema Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost, NN 79/2013, čl. 198 (2), je sljedeća:

 

  • Korisnik projekta podnosi Agenciji za mobilnost Zahtjev za oslobođenje od plaćanja PDV-a
  • Sukladno Pravilniku, Agencija prosljeđuje MSPM-u preslike stranica ugovora između AMPEU i korisnika, na hrvatskom jeziku
  • MSPM pečatom i potpisom ovjerava stranice ugovora iz kojih se vide podatci o potpisniku ugovora, nazivu projekta, iznosu i namjeni potpora
  • MSPM ovjerava samo jednom u tijeku projekta ugovor
  • Korisnik projekta prilikom svake nabave treba kopirati ovjerene stranice ugovora dobivene od MSPM-a, ovjeriti ih svojim žigom i potpisom čelnika ustanove te ih predati isporučitelju
  • Korisnik projekta je dužan Agenciji do 20. siječnja tekuće godine dostaviti zbirnu tablicu za prethodnu godinu na obrascu Izvješće o oslobođenju od plaćanja PDV-a i preslike pripadajućih računa.
  • Preslike pripadajućih računa moraju biti dostavljene u PDF formatu.
  • Sukladno tumačenju Porezne uprave, u Izvješću o ostvarenim oslobođenjima od PDV-a Agencija za mobilnost i programe EU neće prihvatiti račune na kojima je naveden PDV. Iako neki davatelji usluga izdaju račune na kojima je izražen PDV te isti ne naplate ili izvrše povrat istoga putem isplatnice, takvi i slični računi neće biti prihvatljivi.

Agencija za mobilnost pripremila je i dodatne upute korisnicima o priznavanju PDV-a kao prihvatljivog troška, u iznimnim situacijama. Upute možete preuzeti ovdje.

 

Tumačenje MZOŠ-a vezano za oslobođenje od PDV-a sukladno Pravilniku o porezu na dodanu vrijednot (NN 149/2009)

Ministarstvo socijalne politike i mladih - Primjena Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 149/09) vezano uz oslobođenje od PDV-a za projekte programa Zajednice - Programa Mladi na djelu

Kako biste osigurali da pravovremeno dobijete oslobođenje od plaćanja PDV-a od presudne je važnosti da Agenciji pošaljete zahtjev za oslobođenje od PDV-a odmah nakon potpisivanja ugovora o financiranju.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu