Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Informacije za korisnike > Ugovaranje
 
Ugovaranje 

Nakon što dobijete obavijest o prihvaæanju projekta, slijedi proces ugovaranja. Važno je da se dosljedno držite uputa Agencije i u zadanim rokovima dostavite sve potrebne dokumente. U protivnom Agencija zadržava pravo odbijanja Vašeg projekta.

  • u roku od 7 dana od primitka obavijesti o prihvaæanju projekta, e-mailom na yia@mobilnost.hr potvrdite da prihvaæate odluku Agencije i da se slažete s dodijeljenim iznosom financijske potpore
  • proces ugovaranja zapoèinje Vašom potvrdom o prihvaæanju financijske potpore. Djelatnici Agencije æe Vas kontaktirati kako biste potvrdili ispravnost podataka potrebnih za izradu Ugovora
  • E-mailom æete dobiti Ugovor na hrvatskom jeziku, financijski privitak i sažetak projekta
  • Isprintajte po dva primjerka Ugovora, dva primjerka financijskog privitka i dva primjerka sažetka
  • Provjerite ispravnost svih podataka
  • Osoba navedena kao zakonski zastupnik potpisuje ugovor i financijski privitak i ovjerava ih peèatom (osim u sluèaju neformalnih skupina)
  • U roku od 2 tjedna od dana primitka Ugovora elektronskom poštom, pošaljite Agenciji potpisane i peèatirane primjerke ugovora i privitaka
  • Agencija æe potpisati i ovjeriti peèatom ugovor i privitke te Vam vratiti po jedan primjerak svakog dokumenta
  • Prva isplata æe uslijediti u roku od 30 dana nakon dana potpisa Ugovora od strane Agencije

 

Opæi uvjeti ugovora važeæi u 2013. godini (hrvatski / engleski)

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu