Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Èesto postavljana pitanja > Pitanja specifièna za pojedine akcije > Inicijative mladih
 
Inicijative mladih 

 

  • Može li se aktivnost inicijative mladih odvijati u više gradova?

Aktivnost inicijative mladih može se odvijati u više mjesta/gradova u RH. Projekt može biti održan na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

 

  • Mogu li nacionalne inicijative ukljuèivati meðunarodnu suradnju?

Ne. Nacionalne inicijative mladih imaju iskljuèivo nacionalni karakter što podrazumijeva da su sudionici iz Hrvatske i da se aktivnost odvija u Hrvatskoj, za dobrobit lokalnoj zajednici.

 

  • Može li se dio aktivnosti inicijative održati izvan Hrvatske?

Da. U tom sluèaju prijavljujete transnacionalnu inicijativu mladih zajedno s meðunarodnim partnerima.

 

  • Može li inicijativa mladih biti projekt jedne osobe?

Glavna odlika inicijativa mladih je da su to projekti inicirani, organizirani i provedeni od skupine mladih. Dakle, ne radi se o individualnim projektima veæ je potrebno da se oko neke ideje okupe barem 4 mlade osobe.

 

  • Mogu li sudionici inicijative biti i mlaði od 15 godina?

U inicijativama mladih mogu sudjelovati mladi od 18-30 godina, a mladi od 15-17 godina mogu sudjelovati u pratnji mentora. Osobe mlaðe od 15 godina mogu biti ukljuèene u aktivnosti ali ne mogu biti nositelji/inicijatori aktivnosti.

 

  •  Može li mentor biti voditelj projekta i koja je razlika izmeðu te dvije uloge u inicijativama mladih?

Kod inicijativa mladih u prijavi se, osim sudionika (grupa mladih koja provodi aktivnosti) navodi i osoba zadužena za projekt (kontakt osoba) koja dio grupe mladih od kojih dolazi inicijativa te koja zajedno s njima provodi aktivnosti. Iz tog razloga, mentor bi trebala biti neka druga osoba koja ostaje izvan inicijative mladih. Mentor igra razlièite uloge zavisno od potreba grupe mladih, nije izravni sudionik inicijative mladih, ali podupire grupu mladih u provedbi projekta.

 

  • Može li mentor biti maloljetna osoba?

Mentor ne može biti maloljetna osoba s obzirom da je uloga mentora upravo odgovornost za maloljetne sudionike u projektu te pomoæ mladima u provedbi zahtjevnijih/kompliciranijih zadataka.

 

  • Može li škola prijaviti inicijativu?

Škola nije prihvatljiv predlagaè inicijativa mladih, ali skupina uèenika može prijaviti projekt kao neformalna skupina.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu