Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Èesto postavljana pitanja > Pitanja specifièna za pojedine akcije > Osposobljavanje i umrežavanje
 
Osposobljavanje i umrežavanje 

 

  • Èemu služi podakcija osposobljavanje i umrežavanje?

Podakcija Osposobljavanje i umrežavanje je prvenstveno usmjerena kao podrška svim drugim akcijama programa Mladi na djelu - razvijanju znanja i vještina potrebnih za provoðenje projekata, pronalasku partnera za projekte, stvaranju i razvijanju projekata te umrežavanju s kolegama iz drugih zemalja.

 

  • Koja je razlika izmeðu seminara i treninga?

Glavna razlika izmeðu treninga i seminara je u tome što trening ukljuèuje više aktivnosti i praktiènog rada s ciljem unapreðenja i razvijanja vještina, dok seminar ukljuèuje više predavanja i teorije s ciljem unapreðenja i razvijanja znanja. Fokus treninga je na izravnoj podršci sudionicima u stjecanju vještina koje su im potrebne za njihov rad uz pomoæ trenera, dok se seminari fokusiraju na diskusije, razmjenu i strukturiranje informacija uz prisutnost profesionalaca u odreðenom podruèju.

 

  • Što je to posjet izvedivosti (eng. Feasibility visit)?

Posjet izvedivosti je slièan unaprijed planiranom posjetu kod razmjene mladih. Glavna razlika je to što je posjet izvedivosti usmjeren na dogovaranje oko projekta koji æe partneri tek prijaviti, odreðivanje ciljeva i podjele zadataka, dok se kod unaprijed planiranog posjeta dogovaraju završni detalji provedbe veæ odobrenog projekta.

 

  • Što znaèi paušalni jedinièni iznos za posjet izvedivosti i studijski posjet?

Paušalni jedinièni iznos je paušalni iznos koji se dodjeljuje automatski ili po broju dana ili po broju sudionika. Npr. Za troškove smještaja/prehrane se dodjeljuje automatski xy € po danu i po sudioniku, a onda je na vama da organizirate smještaj i hranu unutar tih xy €. Isto je za troškove aktivnosti i za troškove osposobljavanja za projekte osposobljavanja. Za toène iznose pogledajte pravila financiranja za pojedine aktivnosti

 

  • Što sve ukljuèuju projektni troškovi kod projekata osposobljavanja?

Troškovi aktivnosti pokrivaju smještaj i hranu, najam prostora i opreme, trenere, materijale, osiguranje sudionika, razlièite administrativne troškove i sl.

 

  • Moraju li i treneri i struènjaci biti iz programskih zemalja?

Da. Za trenere, struènjake i potporno osoblje vrijede ista pravila kao i za sudionike.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu