Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Èesto postavljana pitanja > Youthpass
 
Youthpass 

 

  • Tko izdaje Youthpass?

Youthpass potvrda izdaje se:

 - sudionicima nacionalnih osposobljavanja u sklopu Plana osposobljavanja i suradnje - Youthpass potvrdu izdaje Agencija za mobilnost i programe EU na temelju ispunjenog obrasca za samoevaluaciju koji svaki sudionik šalje na adresu yia@mobilnost.hr

- sudionicima projekta kojima je Agencija za mobilnost i programe EU dodijelila financijsku potporu - Youthpass potvrdu za sudionike projekta izdaje organizacija prijavitelj ili partnerska organizacija u projektu, ovisno o njihovom dogovoru. Jedna organizacija može izdati Youthpass potvrdu za sve sudionike, a moguæe je i da svaki partner u projektu izda Youthpass za svoje sudionike. Samo jedna organizacija u projektu ima administrativne ovlasti te kao takva može dati ovlaštenje drugim partnerskim organizacijama za izradu Youthpass potvrda.

  •  Kada se izdaje Youthpass?

Youthpass nije samo potvrda veæ i proces. Youthpass proces je postupak samovrednovanja nauèenoga tijekom sudjelovanja u projektu. Proces samovrednovanja može se odvijati za vrijeme trajanja projekta ili po završetku projekta. Samoprocjenu nauèenoga sudionici mogu provesti samostalno, ali i zajednièki. Preporuka je da mentori, voditelji, treneri ili neke druge vanjske osobe kroz dijalog pruže podršku sudionicima prilikom definiranja nauèenoga i uklapanja rezultata uèenja u 8 kljuènih sposobnosti za cjeloživotno uèenje. Youthpass potvrda izdaje se po završetku projekta te Youthpass procesa.

  •  Na koji naèin se izraðuje Youthpass potvrda?

Youthpass potvrda izraðuje se registracijom korisnika na službenoj Youthpass stranici. Registarski broj projekta ujedno je i registarski broj neophodan za izradu Youthpass potvrde. Isti registarski broj nije moguæe upisati više puta pa se preporuèa da partnerske organizacije izmeðu sebe odrede administratora koji æe potom dati ovlasti ostalim partnerima da za vlastite sudionike izrade Youthpass potvrde

  • Tko potpisuje Youthpass potvrdu zasudionike inicijative mladih koju je prijavila neformalna skupina mladih?

Youthpass u tom sluèaju može potpisati sudionik koji je imao ulogu zakonskog zastupnika neformalne skupine mladih, ali i netko od osoba koje su podržale projekt poput mentora, predstavnika nacionalne agencije ili, ako je inicijativa imala podršku lokalne zajednice, Youthpass potvrdu može potpisati primjerice gradonaèelnik.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu