Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > O programu Mladi na djelu  > Akcija 5 - Potpora europskoj suradnji u polju mladih > Podakcija 5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima
 
Podakcija 5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima 

Neka se čuje i glas mladih!

Ovo je podakcija koja daje riječ mladima u kreiranju i provedbi politike prema mladima, bez obzira na to je li riječ o lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. Podržava suradnju, seminare i dijalog između mladih, osoba aktivnih u radu s mladima i osoba odgovornih za donošenje i provođenje politika prema mladima.

 

Zavisno od teme projekta, ta suradnja može imati jedan od ovih oblika:

 • Nacionalni sastanak mladih - može se održavati na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini s ciljem: a) davanja prilike mladima za aktivno sudjelovanje, informiranje i debatu otemama koje su relevantne za politiku prema mladima ili europske  politike; b) pripreme za službene događaje koje organizira zemlja članica kojapredsjeda Europskom unijom; c) organiziranja aktivnosti povezanih s Europskim tjednom mladih; d) suradnje između formalnoga i neformalnog obrazovanja.
 • Transnacionalni seminar mladih - sastanci mladih i donositelja politika, s ciljem razmjene ideja i dobre prakse te donošenja preporuka oko tema usmjerenih na Strukturirani dijalog, Otvorenu metodu koordinacije i Europski pakt za mlade.

 

 

 

Nacionalni sastanak mladih

Transnacionalni seminar mladih

Broj partnera

Samo vi.

Vi i najmanje četiri partnera iz programskih zemalja. Barem jedan od partnera treba biti iz zemlje članice EU.

Ukupan broj sudionika

Najmanje 15 sudionika iz Hrvatske.

Najmanje 30 sudionika.

Dob sudionika

Od 15 do 30 godina.

Trajanje projekta

Od 3 do 18 mjeseci (uključuje pripremu, provedbu i evaluaciju projekta).

Trajanje aktivnosti

Nije određeno.

1 do 6 dana.

 

Ukoliko projekt uključuje sudjelovanje donositelja odluka / stručnjaka, niti jedan trošak izravno povezan s njihovim sudjelovanjem u projektu (putovanje, smještaj, hrana ...) ne može biti pokriven sredstvima iz programa Mladi na djelu.

Za pravila financiranja i ostale kriterije pogledajte Programski vodič za program Mladi na djelu.

 

Savjeti:

Prije ulaska u partnerstvo s nekom organizacijom ili skupinom mladih, provjerite njezine kapacitete, koliko je ozbiljna i zainteresirana za suradnju te odmah na početku raspodijelite zaduženja.

Iako je najveći iznos financijske potpore za ove projekte 50 000 €, razmislite o manjim projektima za koje je potrebno osigurati i znatno manji iznos sufinanciranja.

Imajte na umu:

 • Troškovi dolaska ili odlaska na projekt osobnim automobilom, iznajmljenim automobilom ili iznajmljenim autobusom nisu prihvatljivi kao putni troškovi. Takav trošak može se prihvatiti ukoliko su isti odobreni prijavnim obrascem (npr. jer su sudionici mladi s invaliditetom) ili su nastali kao jedina mogućnost putovanja.
 • Ako program rada ne predviđa aktivnosti za određeni dan, prijavitelj ne može dobiti financijsku potporu za taj dan.
 • Sufinanciranje mora biti navedeno i objašnjeno u prijavnom obrascu. Osim ako nije izričito navedeno u Programskom vodiču, iznos sufinanciranja nije određen već svaki prijavitelj samostalno procjenjuje svoje potrebe i mogućnost doprinosa.
 • Prilikom podnošenja prijave je potrebno dostaviti i dokaze o osiguranim sredstvima za onaj dio koji ne sufinancira program Mladi na djelu ni organizacija koja prijavljuje projekt.
 • Troškovi kupovine tehničke opreme nisu prihvatljivi niti pod jednom stavkom izravnih troškova projekta.
 • Nenovčane usluge ili dobra koja korisnik dobije besplatno od trećih strana će biti prihvaćeni od strane Agencije samo ukoliko je moguće utvrditi njihovu financijsku vrijednost i dokazati da je to sufinanciranje uistinu pruženo u svrhu provedbe projekta.
 • Nenovčani doprinosi ni u kojem slučaju ne mogu biti u obliku rada osoba koje su zaposlene u organizaciji korisnika ili nekog od partnera te u obliku ustupanja nekretnina, prostora ili zemljišta.
 • Uz obavezu da sažetak projekta mora biti napisan na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku, svaki sažetak mora biti napisan i na hrvatskom jeziku sukladno administrativnim potrebama.
 • Prilikom podnošenja završnog izvješća svi korisnici dužni su dostaviti detaljan proračun u elektronskom obliku koristeći program Microsoft Excel.
 • Prilikom podnošenja završnog izvješća svi originalni računi potrebni za obradu završnog izvješća moraju biti pečatirani i potpisani od strane zakonskog zastupnika (korisnik je dužan dostaviti originale ili kopije takvih računa).
 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu