Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > O programu Mladi na djelu  > Akcija 4 - Sustavi podrške mladima
 
Akcija 4 - Sustavi podrške mladima 

Akcija 4 podržava sljedeće aktivnosti:

 

Podakcija 4.1. - Potpora tijelima aktivnim u polju mladih na europskoj razini

Ova podakcija nudi potporu djelovanju nevladinih organizacija aktivnih u polju mladih na europskoj razini koje rade na ciljevima od općeg europskog interesa (tzv. ENGO). Aktivnosti ovih organizacija moraju doprinijeti sudjelovanju mladih u javnom životu i društvu te razvoju i provedbi aktivnosti europske suradnje u polju mladih u najširem smislu. Prijave za financijsku potporu za ovu podakciju se mogu podnijeti po raspisivanju posebnih poziva na natječaj. Ovu podakciju provodi Izvršna agencija.

 

Podakcija 4.2. - Potpora Europskom forumu mladih

Ova podakcija podupire svakodnevne aktivnosti Europskog foruma mladih. Svake godine u sklopu ove podakcije dodjeljuje se financijska potpora. Ovu podakciju provodi Izvršna agencija. 

 

Podakcija 4.3. - Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih

Podržava osposobljavanje osoba aktivnih u radu s mladima i u organizacijama mladih, posebice razmjenu iskustava, stručnosti i dobre prakse, kao i u aktivnosti koje mogu rezultirati dugoročnim kvalitetnim projektima, partnerstvima i mrežama.

 

Podakcija 4.4. - Projekti koji potiču inovaciju i kvalitetu

Nudi potporu projektima čiji su ciljevi uvođenje, provođenje i promicanje inovativnih pristupa na području rada s mladima. Prijave za financijsku potporu za ovu podakciju se mogu podnijeti po raspisivanju posebnih poziva na natječaj. Ovu podakciju provodi Izvršna agencija. 

 

Podakcija 4.5. - Informativne aktivnosti za mlade i za osobe aktivne u radu s mladima i u omladinskim organizacijama

Podakcija 4.5. podupire aktivnosti na europskoj i državnoj razini koje unaprjeđuju pristup mladih informacijama i komunikacijskim servisima te poboljšavaju sudjelovanje mladih u pripremi i diseminaciji informacijskih proizvoda jednostavnih za uporabu. Podupire i razvoj europskih, državnih, regionalnih i lokalnih omladinskih portala za širenje specifičnih informacija za mlade. Prijave za financijsku potporu za ovu podakciju se mogu podnijeti po raspisivanju posebnih poziva na natječaj. Ovu podakciju provodi Izvršna agencija. 

 

Podakcija 4.6. - Partnerstva  

Ova je aktivnost vezana za financiranje partnerstava s ciljem razvoja dugoročnih projekata koji kombiniraju više različitih mjera navedenih u Programu. Prijave za financijsku potporu za ovu podakciju se mogu podnijeti po raspisivanju posebnih poziva na natječaj. Ovu podakciju provodi Izvršna agencija. 

 

Podakcija 4.7. - Potpora strukturama Programa

Financira strukture upravljanja Programom, posebice Nacionalne agencije. Ovu podakciju provodi Izvršna agencija. 

 

Podakcija 4.8. - Dodavanje vrijednosti Programu

Koristiti će ju Komisija za financiranje seminara, kolokvija i sastanaka s ciljem olakšavanja provedbe Programa i širenja i iskorištavanja rezultata. Ovu podakciju provodi Izvršna agencija. 

 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu