Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > O programu Mladi na djelu  > Prioriteti programa Mladi na djelu
 
Prioriteti programa Mladi na djelu 

 

 • Europsko građanstvo
 • Sudjelovanje mladih
 • Kulturna raznolikost
 • Uključivanje mladih s manje mogućnosti
 • Godišnji prioriteti
 • Nacionalni prioriteti

 

Program Mladi na djelu ima 4 stalna prioriteta:

Europsko građanstvo - projekti unutar programa Mladi na djelu bi trebali ponuditi mladima mogućnost da otkriju zajedničke vrijednosti koje dijele s mladima iz drugih zemalja usprkos kulturnim razlikama. No, osim „otkrivanja" Europe, projekti trebaju težiti i njenom stvaranju. Stoga se posebno potiču projekti koji stimuliraju debatu o temama od važnosti na europskoj razini.

Sudjelovanje mladih - jedan od glavnih ciljeva programa Mladi na djelu je aktivno sudjelovanje mladih u društvu. To se u programu Mladi na djelu postiže i aktivnim uključivanjem mladih u pripremu, provedbu i evaluaciju projekata, ali i projektima koji teže aktivnom sudjelovanju mladih u društvenom i demokratskom životu njihove zajednice, kao i osposobljavanju mladih o principima sudjelovanja.

Kulturna raznolikost - poštivanje kulturnih različitosti, kao i borba protiv rasizma i ksenofobije su važni prioriteti programa Mladi na djelu. Program razvija interkulturalno učenje kroz zajedničke aktivnosti mladih iz različitih kulturnih, etničkih ili vjerskih pozadina. Projekti trebaju poticati osviještenost i razmišljanje o razlikama u vrijednostima te poticati mlade da se kritički nose sa stajalištima koja potiču nejednakost i diskriminaciju.

Uključivanje mladih s manje mogućnosti - važna odlika programa Mladi na djelu je da osigurava pristup aktivnostima Programa svim mladima, uključujući i mlade s manje mogućnosti. Mladi s manje mogućnosti su mladi koji su u lošijoj situaciji od svojih vršnjaka jer se susreću sa jednom ili više situacija i prepreka nabrojanih u neiscrpnoj listi koja slijedi. U određenim kontekstima, ove situacije ili prepreke sprječavaju pristup formalnom i neformalnom obrazovanju, međunarodnoj mobilnosti i sudjelovanju, aktivnom građanstvu, osnaživanju i uključivanju u sve aspekte društvenog života.

 • Društvene prepreke: mladi koji se suočavaju s diskriminacijom zbog svojega spola, etničke pripadnosti, vjeroispovijesti, seksualne orijentacije, invaliditeta, itd.; mladi s ograničenim društvenim vještinama ili antisocijalnim ili riskantnim seksualnim ponašanjem; mladi u nesigurnim situacijama; (bivši) kažnjenici, (bivši) ovisnici o drogama ili alkoholu; mladi i/ili samohrani roditelji; siročad; mladi iz rastavljenih obitelji.
 • Ekonomske prepreke: mladi s niskim životnim standardom, niskim primanjima, mladi koji ovise o socijalnoj pomoći; mladi koji su dugoročno nezaposleni ili žive u siromaštvu; mladi koji su beskućnici, koji imaju dugove ili novčane probleme.
 • Invaliditet: mladi s mentalnim poteškoćama (intelektualnim, kognitivnim i poteškoćama s učenjem), tjelesnim, čulnim i drugim invaliditetom.
 • Obrazovne poteškoće: mladi koji imaju problema sa učenjem; mladi koji napuste školu rano ili koji općenito prekinu školovanje; mladi s niskim kvalifikacijama; mladi koji imaju problema s postizanjem zadovoljavajućih akademskih rezultata u školi.
 • Kulturne razlike: mladi imigranti, izbjeglice ili potomci imigranata ili izbjegličkih obitelji; mladi koji pripadaju nacionalnoj ili etničkoj manjini; mladi s problemima s lingvističkom prilagodbom i problemima kulturne uključenosti. 
 • Zdravstveni problemi: mladi s kroničnim zdravstvenim problemima, ozbiljnim bolestima ili psihičkim problemima; mladi koji pate od mentalnih bolesti.
 • Zemljopisne prepreke: mladi iz izoliranih ili ruralnih mjesta; mladi koji žive na malim otocima ili u perifernim regijama; mladi iz problematičnih urbanih sredina; mladi iz dijelova zemlje sa manjkom javnih usluga (ograničeni javni prijevoz, slaba infrastruktura, napuštena sela).

 

Osim četiri stalna prioriteta, Europska komisija svake godine raspisuje i godišnje prioritete. U 2013. godini naglasak će biti na:     

 • projektima koji predlažu aktivnosti podizanja svijesti o europskom građanstvu te pripadajućim pravima, a u okviru europske godine građana;
 • projektima usmjerenim na poticanje sudjelovanja u izborima za Europski parlament 2014. te samim tim na omogućavanju mladima da djeluju kao aktivni, informirani građani;
 • projektima koji promiču predanost mladih prema uključivom rastu, a pogotovo:

  -  projekti koji se bave problemom nezaposlenosti mladih kao i projekti koji potiču mobilnost nezaposlenih mladih i njihovo aktivno sudjelovanje u društvu. Nezaposlenost mladih će biti prioritet u svim Akcijama Programa kako bi se osigurao pristup nezaposlenima mladima svim mogućnostima koje Program nudi;

  -  projekti koji se bave problemom siromaštva i marginalizacije i koji potiču svijest mladih i njihovu predanost rješavanju tih problema s ciljem stvaranja uključivog društva. U tom kontekstu, poseban naglasak će se stavljati na uključivanje mladih migranata, mladih s invaliditetom i gdje je značajno, mladih Roma;

 • projektima koji potiču duh inicijative, kreativnosti i poduzetništva te zapošljivosti, pogotovo kroz Inicijaitve mladih;

 • projektima koji promiču zdrava ponašanja, pogotovo kroz promoviranje aktivnosti na otvorenom i amaterski sport, kao načine promicanja zdravih stilova života te podržavanja društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

  Uz četiri stalna prioriteta programa Mladi na djelu i godišnj prioritete za 2013. godinu na europskoj razini, u Republici Hrvatskoj će vrijediti i nacionalni prioriteti.

 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu