Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
NATJEÈAJ za program Mladi na djelu za 2012. godinu
 

Službenom objavom engleske verzije Programskog vodièa i prijavnih obrazaca za program Mladi na djelu za 2012. godinu od strane Europske komisije 14. prosinca 2011. godine, objavljen je natjeèaj za program Mladi na djelu za 2012. godinu u svim Programskim zemljama.

Republika Hrvatska je 2011. godine službeno postala Programska zemlja za program Mladi na djelu te su joj se otvorile sve moguænosti Programa, a za prijavitelje iz Hrvatske vrijede sva pravila i kriteriji navedeni u Programskom vodièu.

Natjeèaj za program Mladi na djelu ukljuèuje:

NAPOMENA: U sluèaju razlika izmeðu originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost æe imati engleske verzije dokumenata.

Prijavitelji iz Hrvatske mogu prijavljivati projekte Agenciji za mobilnost i programe EU unutar sljedeæih Akcija i podakcija:

U 2012. godini æe biti otvorena 3 roka za prijave, zavisno od datuma poèetka projekta:

Rok prijave Za projekte koji poèinju izmeðu: Oznaka
1. veljaèe  1. svibnja i 31. listopada R1
1. svibnja  1. kolovoza i 31. sijeènja R2
1. listopada  1. sijeènja i 30. lipnja R3

 

Prijave se podnose putem e-obrazaca. Jedan primjerak sve dokumentacije s pripadajuèim potpisima, peèatima i privicima potrebno je poslati do roka poštom ili dostaviti osobno na :

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Gajeva 22
HR - 10 000 Zagreb
Za natjeèaj (Rx) - Mladi na djelu - Prijedlog projekta

 

* za projekte koji se prijavljuju za rok 1. svibnja molimo da u napomeni oznaèite R2 kako bi prijave bile pravilno dokumentirane.
* primjerak podnešen elektronski ne mora biti potpisan te kao takav nema pravnu vrijednost

Prijava mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u Programskom vodièu, prijavnim obrascima i u nacionalnim smjernicima. Prijavitelji svoje projektne prijedloge moraju podnijeti na propisanim obrascima te dostaviti Agenciji sukladno gore navedenim rokovima.

Za skupine i organizacije koje žele prijaviti projekt za rok 1. svibnja, tijekom travnja organizirat æemo pojedinaène savjetodavne sastanke u prostorijama Agencije na adresi Gajeva 22, Zagreb. Tijekom navedenih sastanaka djelatnici Agencije pomoæi æe Vam oko razrade prijavnog obrasca.

Za navedene savjetodavne sastanke potrebno je najaviti se barem 2 dana unaprijed na yia@mobilnost.hr te poslati nacrt projekta ili (djelomièno ili u cijelosti ispunjen) prijavni obrazac. Ukoliko niste u moguænosti doæi na individualne savjetodavne sastanke, obrasce i/ili upite možete poslati e-mailom te æe Vam djelatnici Agencije poslati povratne informacije i odgovoriti na sva pitanja.

16. i 17. travnja æe u Splitu biti organizirano osposobljavanje o ispunjavanju prijavnog obrasca za prijavitelje koji planiraju prijaviti projekt na roku 1. svibnja i imaju razraðen nacrt projekta. Troškove sudjelovanja na osposobljavanju za prijavitelje koji nisu iz Splita snosi Agencija. Više informacija možete pronaæi ovdje.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na yia@mobilnost.hr ili telefonom na: 01/5005-635.

 

 

datum otvaranja: 14.12.2011
datum zatvaranja: 1.10.2012
otvoren: Da