Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Program Mladi na djelu - osposobljavanje
 

Agencija za mobilnost i programe EU organizira osposobljavanje "Od ideje do projekta" za predstavnike organizacija koje planiraju prijaviti projekt na roku 1. svibnja 2012. 

Cilj osposobljavanja je stjecanje znanja za pisanje projekata u sklopu programa "Mladi na djelu" te na taj naèin olakšavanje procesa obrazlaganja projektnih zamisli prema zadanom obrascu i podnošenje kvalitetnih projeknih prijava.

Osposobljavanje æe se održati 16.-17. travnja u Splitu (poèetak 16. travnja u 15h, završetak 17. travnja u 13h).

Uvjet za sudjelovanje je ispunjavanje prijavnog obrasca (u nastavku ove obavijesti) i slanje radne verzije projektne prijave do 11. travnja 2012. godine  u 23:59 na e-mail adresu: yia@mobilnost.hr

Radnu verziju projektne prijave možete ispuniti na e-obrascu koji se nalazi na ovom linku:

http://arhiva.mobilnost.hr/index.php?id=374

(VAŽNO!) E-obrazac kreiran je u PDF formatu te ga je prilikom ispunjavanja radne verzije bitno pohraniti na osobno raèunalo, bez korištenja funkcije „submit“.

Prijave su otvorene za potencijalne korisnike s podruèja cijele Hrvatske, a Agencija snosi troškove smještaja za sudionike koji nisu iz Splita te djelomièno refundira putne troškove u sluèaju korištenja javnog prijevoza i to na sljedeæi naèin:

  • sudionici èija povratna putna karta iznosi do 100kn samostalno financiraju put
  • sudionicima èija povratna putna karta iznosi preko 100kn Agencija refundira 80% putnih troškova

Sa svim sudionicima æe se mehanizam financiranja njihovog sudjelovanja regulirati sklapanjem Ugovora izmeðu Agencije i sudionika.

Putne karte potrebno je poslati na adresu Agencije za mobilnost i programe EU (Gajeva 22, 10000 Zagreb) najkasnije 10 dana od dana održavanja osposobljavanja.

 

objavljeno: 28.03.2012