Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Eurodesk > Multiplikatori
 

Eurodesk mreža u svojem radu surađuje s raznim lokalnim, regionalnim ili nacionalnim tijelima, koji djeluju u kao multiplikatori - organizaciji koje na neki način rade s mladima te imaju direktan pristup mladima prilikom širenja informacija. 


Hrvatsku Eurodesk mrežu čine sljedeći multiplikatori - udruge koje imaju funkciju regionalnih ili lokalnih info centara ili klubova za mlade:

 

Uloga Eurodesk multiplikatora bit će širenje informacija o europskim mogućnostima za mlade, sudjelovanje u kreiranju sadržaja za Europski portal za mlade te organizacija događaja tijekom Europskog tjedna mladih.


Kako bismo ojačali kapacitet multiplikatora za obavljanje ovih funkcija, udrugama će biti ponuđene razne mogućnosti za osposobljavanje i umrežavanje sa sličnim europskim organizacijama.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu