Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Eurodesk > Strukturirani dijalog > Konzultacije > Društvena uključenost
 
Litavsko predsjedništvo 

SD_mali

Zajedničko predsjedništvo - Irska, LItva i Grčka - s Europskom komisijom i Europskim forumom mladih suglasili su se da društvena uključenost bude glavna tema osamnaestomjesečnog razdoblja od siječnja 2013. do kraja lipnja 2014. Tema naglašava pojam društvene uključenosti svih mladih ljudi, kao i onih sa smanjenim mogućnostima. Zajedničko predsjedništvo osigurava podršku za opću temu društvene uključenosti putem posebnih prioriteta tijekom svog osamnaestomjestčnog mandata.

Za vrijeme prve faze savjetovanja Irska se usredotočila na značenje pojma društvene uključenosti mladih, poteškoće s kojima se susreću, skupine mladih najviše izložene opasnosti od društvene isključenosti te životnim razdobljima mladih kada su najviše izloženi društvenoj isključenosti. Poseban prioritet Irske bio je posvećen ispitivanju doprinosa kvalitetnog rada s mladima njihovom razvoju, dobrobiti i društvenoj uključenosti.

Nadovezujući se na skup rezultata prve faze savjetovanja i zajedničke zaključke konferencije za mlade održane u Dublinu od 11. do 13. ožujka 2013.g, Litva se usredotočuje na moguća rješenja za društveno uključivanje mladih uz poseban naglasak na one koji ne sudjeluju u zapošljavanju, obrazovanju ili osposobljavanju (NEET). 

Pitanja o općoj temi društvene uključenosti temelje se na rezultatima prve faze savjetovanja te su pridonijela pitanja o posebnim prioritetima (NEET). Cilj je usmjeravajućih pitanja pronaći rješenja, primjere dobre prakse, preventivne mjere i inovativne zamisli o boljoj društvenoj uključenosti mladih širom Europske unije. 

Savjetovanje je bilo usmjereno na sljedeća pitanja:

  • Zapošljavanje vodi do uključenosti
  • Dostupnost socijalne skrbi
  • Uloga organizacija za mlade u poticanju društvene uključenosti
  • Vlast i suradnja između sektora. 

S ciljem pripremanja rasprava i razmjene stavova na konferenciji za mlade EU-a, koja je održana u Litvi od 9. do 12. rujna 2013., nacionalna radna skupina pripremila je upitnik koji je bio upućen svim dionicima u sektoru mladih. 

Konferenciji su prisustvovali brojni delegati nacionalnih vijeća mladih iz Europe i drugih međunarodnih organizacija mladih, kao i predstavnici nadležnih ministarstava, primjerice Ministarstva socijalne politike i mladih. Mrežu mladih Hrvatske su predstavljali Boris Vujnović, član Upravnog odbora zadužen za međunarodnu suradnju i Anamarija Sočo, zadužena za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj te Tihana Glavurdić iz udruge Igra.

Preko 20 000 mladih iz cijele Unije, uključujući i iz Hrvatske, iznijelo je svoja mišljenja i preporuke, a sudionici konferencije na temelju EU konzultacija formulirali su konkretne preporuke o kojima će Vijeće ministara EU raspravljati u studenome 2013. Sljedeća faza strukturiranog dijaloga pod grčkim predsjedavanjem EU bit će usmjerena na doprinos kulture i poduzetništva socijalnoj inkluziji mladih.

Download
 
pdf / 310 KB
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu