Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Eurodesk > Europski portal za mlade
 

 

EYP_mali

 

Europska komisija sa zadovoljstvom objavljuje da je novi Europski portal za mlade dostupan javnosti od svibnja 2013., na http://europa.eu/youth!


Potpuno obnovljena stranica pruža informacije o mogućnostima vezanim uz osam tema Strategije EU za mlade. Portal sadrži članke, vijesti i događanja, a sadržaj se dijeli na dvije razine - nacionalnu, s informacijama o 33 zemlje koje punopravno sudjeluju u programu, te europsku, koja je zajednička svim zemljama. Portal je višejezičan - sadržaj je dostupan na nacionalnim jezicima zemalja, ali i na engleskom jeziku gdje je to relevantno.


Ovo je prvo izdanje obnovljenog i redizajniranog Europskog portala za mlade, a u budućim fazama planira se dodati više interaktivnih mogućnosti kao i specijaliziranu volontersku platformu. Posjetitelje upućujemo da sudjeluju u online anketi kojom mogu dati povratnu informaciju o tome na koje načine bi se Portal mogao dodatno poboljšati.


Europski portal za mlade obnovila je Europska komisija u suradnji sa središnjim europskim uredom Eurodesk mreže te nacionalnim Eurodesk centrima. On zamjenjuje stari Europski portal za mlade, koji je pokrenut u 2004. kao polazišna točka na druge web stranice koje mogu biti interesantni mladima.

 

EYP_flag_mala

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu