Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Eurodesk > Europske strategije za mlade
 
Europske strategije za mlade 

 

Ovdje možete pronaći informacije i dokumente vezane za europske strategije za mlade.

 

Bijela knjiga ("White Paper") iz 2001. godine, prva europska strategija za mlade, unijela je jedan važan mehanizam europske politike u politiku za mlade - tzv. Otvorenu metodu koordinacije (eng. OMC - Open Method of Coordination). OMC je decentralizirani način upravljanja određenom politikom kojim Vijeće ministara, uz preporuke Europske komisije, donosi ciljeve i prioritete u određenom polju i daje smjernice o načinima na koje bi zemlje članice trebale te ciljeve i prioritete provesti i podržati. Te smjernice nisu obvezujuće, no zemlje članice su dužne redovno podnositi izvješća o svojim naporima i postignućima u njihovom ispunjenju.

2009. godine je donesena nova strategija pod nazivom EU strategija za mlade - Ulaganje i osnaživanje koja donosi smjernice europske strategije za mlade u nadolazećem desetljeću. Jedno od glavnih obilježja nove strategije je dvostruki pristup rješavanju izazova identificiranih kod mladih. Ta dva pristupa su navedena već u naslovu strategije - ulaganje i osnaživanje. Ulaganjem će se staviti na raspolaganje "veća sredstva za razvoj područja politike koja utječu na mlade u njihovom svakodnevnom životu i doprinose njihovom boljitku", dok će se osnaživanjem "promicati potencijali mladih za obnovu društva i doprinos vrijednostima i ciljevima Europske unije", a sve u svrhu stvaranja više mogućnosti za mlade u području obrazovanja i zapošljavanja, smanjenja prepreka za sudjelovanje mladih u društvu te poticanja solidarnosti između mladih i ostatka društva.

Jedan od ključnih mehanizama za uspostavljanje komunikacije između mladih i donositelja odluka je Strukturirani dijalog. Strukturirani dijalog, uveden 2006. godine, je mehanizam za dijalog između mladih i osoba ključnih u procesima donošenja i provedbe politika za mlade na svim razinama (od lokalne, preko regionalne i nacionalne do europske). Strukturirani dijalog ne uključuje samo mlade koji su članovi udruga i/ili aktivni u zajednici, već i mlade koji nisu u nijednoj organiziranoj strukturi, a pogotovo mlade s manje mogućnosti.

U rujnu 2010. godine je Europska unija pokrenula inicijativu Youth on the Move, koja definira ulogu mladih u ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 te mjere i aktivnosti od strane EU i zemalja članica usmjerene na ostvarivanje tih ciljeva. Nova inicijativa uspostavlja mehanizam za međusektorski pristup rješavanju izazova identificiranih u polju mladih.

 
 
Mladi na djeluNemoj se bojati budućnosti, jer kada dođe vodit će te isti onaj zdravi razum kao i do sada.

Irving Stone
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu