Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
NATJEÈAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2010. GODINU
 

Nacionalna pravila za prijavitelje (datum objave: 5. veljaèe 2010)

Nacionalna pravila za prijavitelje - prikaz izmjena (datum objave: 5. veljaèe 2010)

Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1 dio opæe odredbe     eng    hrv

Vodiè kroz  Program za cjeloživotno uèenje - 2a dio potprogrami i aktivnosti   eng    hrv

Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.b dio opis pojedinaènih aktivnosti

 NapomenaIspravak Vodièa 2.b (izmjene do 25.11.2009)

COMENIUS

 • Pripremni posjeti eng    hrv
 • Struèna usavršavanja eng    hrv
 • Bilateralna partnerstva  eng     hrv
 • Multilateralna partnerstva  eng   hrv
 • eTwinning  eng    hrv

LEONARDO DA VINCI

 • Pripremni posjeti  eng    hrv
 • Mobilnost uèenika - IVT    eng   hrv
 • Mobilnost nastavnog/ nenastavnog osoblja - VETPRO  eng    hrv
 • Mobilnost osoba na tržištu rada-PLM  eng    hrv
 • Partnerstva   eng    hrv

ERASMUS

 • Erasmus sveuèilišna povelja   eng    hrv
 • Mobilnost studenata - studijski boravak    eng     hrv
 • Mobilnost studenata - struèna praksa      eng     hrv
 • Mobilnost osoblja - struèno usavršavanje     eng     hrv
 • Mobilnost osoblja - održavanje nastave    eng    hrv
 • Organizacija mobilnosti     eng     hrv
 • Pripremni posjeti      eng     hrv

GRUNDTVIG

 • Pripremni posjeti     eng     hrv
 • Posjeti i razmjene     eng     hrv
 • Struèna usavršavanja     eng    hrv
 • Partnerstva     eng     hrv

TRANSVERALNI PROGRAM

 • Studijski posjeti     eng    hrv

 PRIRUÈNICI ZA POTPROGRAME

 

 

datum otvaranja: 23.11.2009
datum zatvaranja: vidi pojedinaènu aktivnost
otvoren: Da
 
 
   
OBJAVLJEN JE NATJEÈAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2013. GODINU
-- više --
   
   
OBJAVLJEN JE NATJEÈAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2012. GODINU
-- više --
   
   
OBJAVLJEN JE NATJEÈAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2011. GODINU
-- više --
   
   
Objavljeni rezultati natjeèaja za 2010. godinu za Comenius školska partnerstva
-- više --
   
   
Objavljeni rezultati natjeèaja za 2010. godinu za Comenius struèna usavršavanja za 1. rok 15. 01. 2010.
-- više --