Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Natjeèaj za sudjelovanje na kontakt seminaru žFLIC - From Local to International Cooperation”
 

Agencija za mobilnost i programe EU Vas poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „FLIC - From Local to International Cooperation“, koji æe se održati u Ericeiri, Portugal u razdoblju od 18.-21.11.2015. godine. Buduæi da je seminar meðunarodnog karaktera radni jezik je engleski. 

Svrha ovog seminara je poboljšati suradnju izmeðu tijela javne uprave, tijela lokalne i regionalne samouprave i obrazovnih institucija s ciljem stvaranja strateških partnerstava i promicanja mobilnosti uèenika, te nastavnog i nenastavnog osoblja s krajnjim ciljem osmišljavanja Erasmus+ projekata.

Na seminaru æe biti oko 80 sudionika iz cijele Europe, a do najviše 2 mjesta je rezervirano za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

Na natjeèaj za odabir sudionika za ovaj seminar mogu se prijaviti iskljuèivo tijela javne uprave i tijela lokalne i regionalne samouprave i to po jedan sudionik iz jedne ustanove.

Agencija za mobilnost i programe EU pokriva troškove smještaja, sve planirane obroke, kulturne aktivnosti i materijale za seminar u iznosu od 400 EUR. Agencija æe sufinancirati i putne troškove sudionika a sudionik æe doprinijeti putnim troškovima iznosom od 450 kn.

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 20.10.2015.

Više informacija možete pronaæi u sljedeæim prilozima:

·         Poziv (Invitation letter)

·         Agenda (Programme)

          Odabir sudionika

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na našu e-mail adresu strukovno@mobilnost.hr.

S poštovanjem,

Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

datum otvaranja: 12.10.2015
datum zatvaranja: 20.10.2015
otvoren: Ne
 
 
  Arhiva 2014
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA NEZAVISNE VANJSKE STRUÈNJAKE -TRENERE U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA (PODRUÈJE MLADI) ERASMUS+ PROGRAM (2014.—2020.)
-- više --
   
   
Informacija o stipendijama Vlade Republike Latvije za akad. god. 2014./2015.
-- više --
   
   
Natjeèaj za imenovanje ravnatelja/ice
-- više --
   
   
Natjeèaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima
-- više --
   
   
Natjeèaj za radna mjesta
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA NEZAVISNE VANJSKE STRUÈNJAKE ZA AKREDITACIJU ORGANIZACIJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE
-- više --
   
   
Stipendije Vlade Helenske Republike u okviru bilateralne suradnje s RH za akademsku godinu 2014./2015.
-- više --
   
   
Stipendije Slobodne Države Bavarske za ljetne teèajeve njemaèkog jezika u Bavarskoj 2014. godine
-- više --
   
   
Stipendije MZOS-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: program Fulbright za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Natjeèaj za dodjelu 8 stipendija Vlade Narodne Republike Kine za akademsku godinu 2014./2015.
-- više --