Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Natječaj za radna mjesta
 

KLASA: 112-01/14-01/1
URBROJ: 359-17-01/1-14-1

 

Zagreb, 13. ožujka 2014. godine

 

 

Na temelju čl. 10. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 107/07), čl. 20. Statuta Agencije za mobilnost i programe EU, čl. 5. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe EU te čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), Agencija za mobilnost i programe EU raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

 

1.    načelnik Odjela za opće, pravne i poslove razvoja ljudskih potencijala, 1 izvršitelj/ca, na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

- četiri (4) godine radnog staža nakon stečene razine obrazovanja;

- izražene rukovoditeljske, komunikacijske i organizacijske  sposobnosti;

- izvrsno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu;

- sklonost radu u timu, fleksibilnost;
- izražena preciznost i dobro razvijene komunikacijske vještine;
- proaktivnost, samostalnost i orijentiranost prema rezultatima;

- iznimno dobro upravljanje vremenom, mogućnost obavljanja i koordiniranja usporednih zadaća i procesa;
- odgovornost i želja za usvajanjem novih znanja i vještina.

 

Opis poslova uključuje:

- pripremanje i kontrolu dokumentacije vezane uz kadrovske poslove i radno pravo;

- pripremanje i kontrolu dokumentacije vezanu uz pravne aspekte provedbe programa u nadležnosti Agencije;

- savjetovanje o pravnom postupanju;

- provedbu postupaka javne nabave;

- organiziranje i koordiniranje općih poslova;

- pripremanje i kontrolu provedbe ostalih pravnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Odjela.

 

2.    stručni savjetnik u Odjelu za računovodstvene poslove, 1 izvršitelj/ca, na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja;

- tri (3) godine radnog staža nakon stečene tražene razine obrazovanja;

- aktivno znanje engleskog jezika;

- izvrsno poznavanje rada na računalu

- izražena preciznost i dobro razvijene komunikacijske vještine;
- proaktivnost, samostalnost i orijentiranost prema rezultatima;
- odgovornost i želja za usvajanjem novih znanja i vještina.

 

Opis poslova uključuje:

- poslove financijskog i materijalnog poslovanja Agencije;

- sudjelovanje u izradi prijedloga financijskog plana i plana nabave; praćenje izvršenja proračuna; evidentiranje poslovne promjene;

- pripremu podataka za sve vrste analiza i informacija za usklađivanje financijskih planova;

- unošenje u glavnu knjigu; praćenje realizacije financijskog plana; pripremu prijedloga preraspodjele financijskih sredstava;

- analitičko praćenje ostvarivanja troškova i ostvarivanja financijskog plana; sastavljanje izvješća o financijskom poslovanju Agencije;

- odgovornost za pravovremeno obavljanje računovodstvenih poslova u skladu s propisima.

 

3.   viši stručni savjetnik u Odjelu za mobilnost istraživača, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

- četiri (4) godine radnog staža nakon stečene razine obrazovanja;

- izvrsno znanje engleskog jezika;

- poznavanje rada na računalu;

- izražena preciznost i dobro razvijene komunikacijske vještine;
- proaktivnost, samostalnost i orijentiranost prema rezultatima;
- odgovornost i želja za usvajanjem novih znanja i vještina.

 

Opis poslova uključuje:

- stručnu obradu najsloženijih poslova iz djelatnosti Odjela prema nalogu voditelja Odjela;

- sudjelovanje u promociji i ostalim informacijskim aktivnostima;

- distribuciju materijala EK;

- savjetovanja o programima;

- pripremu uputa i priručnika za korisnike;

- izradu izvješća;

- suradnju s državnim i EU nadzornim tijelima;

- suradnju s obrazovnim i drugim organizacijama i ustanovama;

- sudjelovanje u pripremi i organizaciji nacionalnih i međunarodnih susreta i konferencija;

- planiranje i izvršenje financija projekta te pripremu i obradu financijske dokumentacije.

 

4.    stručni suradnik u Odjelu za mobilnost istraživača, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno  vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

- jedna (1) godina radnog staža nakon stečene razine obrazovanja ili pripravnik;

- aktivno  znanje engleskog jezika;

- poznavanje rada na računalu;

- izražena preciznost i dobro razvijene komunikacijske vještine;
- proaktivnost, samostalnost i orijentiranost prema rezultatima;
- odgovornost i želja za usvajanjem novih znanja i vještina.

 

Opis poslova uključuje:

- stručne poslove iz djelokruga Euraxessa prema nalogu voditelja odjela;

- sudjelovanje u promociji i ostalim informativnim aktivnostima;

- distribuiranje materijala EK;

- savjetovanje o programima;

- pripremanje uputa i priručnika za korisnike;

- sudjelovanje u izradi izvješća;

- suradnju s državnim i EU nadzornim tijelima;

- suradnju s obrazovnim i drugim organizacijama i ustanovama;

- sudjelovanje u pripremi i organizaciji nacionalnih i međunarodnih susreta i konferencija.

 

5.    stručni suradnik u Odjelu za Obzor 2020., 2 izvršitelja/ice, na neodređeno  vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

- jedna (1) godina radnog staža nakon stečene razine obrazovanja ili pripravnik;

- aktivno  znanje engleskog jezika;

- poznavanje rada na računalu;

- izražena preciznost i dobro razvijene komunikacijske vještine;

- proaktivnost, samostalnost i orijentiranost prema rezultatima;

- odgovornost i želja za usvajanjem novih znanja i vještina.

 

Opis poslova uključuje:

- stručne poslove iz djelokruga Okvirnih programa za istraživanje i razvoj Europske unije prema nalogu voditelja odjela;

- sudjelovanje u promociji i ostalim informativnim aktivnostima;

- distribuiranje materijala EK;

- savjetovanje o programima;

- pripremanje uputa i priručnika za korisnike;

- sudjelovanje u izradi izvješća;

- suradnju s državnim i EU nadzornim tijelima;

- suradnju s obrazovnim i drugim organizacijama i ustanovama;

- sudjelovanje u pripremi i organizaciji nacionalnih i međunarodnih susreta i konferencija.

 

 

6.    stručni suradnik u Odjelu za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno  vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

- jedna (1) godina radnog staža nakon stečene razine obrazovanja ili pripravnik;

- aktivno  znanje engleskog jezika;

- poznavanje rada na računalu;

- izražena preciznost i dobro razvijene komunikacijske vještine;

- proaktivnost, samostalnost i orijentiranost prema rezultatima;

- odgovornost i želja za usvajanjem novih znanja i vještina.

 

Opis poslova uključuje:

- stručne poslove iz djelokruga potprograma Erasmus i ostalih programa i mreža iz područja visokog obrazovanja;

- sudjelovanje u promociji i ostalim informativnim aktivnostima;

- distribuiranje materijala EK;

- savjetovanje o programima;

- pripremanje uputa i priručnika za kandidate;

- sudjelovanje u pripremi natječaja za pojedine akcije programa EU;

- prikupljanje prijava za natječaje;

- pružanje administrativne potpore evaluacijskim povjerenstvima za izbor projekata;

- provjeru pravnog statusa i financijsko stanje kandidata;

- praćenje provedbe projekata, podnašanje izvješća, praćenje načina korištenja sredstava;.

 

7.    stručni suradnik u Odjelu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

- jedna (1) godina radnog staža nakon stečene razine obrazovanja ili pripravnik;

- aktivno  znanje engleskog jezika;

- poznavanje rada na računalu;

- izražena preciznost i dobro razvijene komunikacijske vještine;

- proaktivnost, samostalnost i orijentiranost prema rezultatima;

- odgovornost i želja za usvajanjem novih znanja i vještina.

 

Opis poslova uključuje:

- stručne poslove iz djelokruga potprograma Leonardo da Vinci prema nalogu voditelja Odjela ili ostalih nadređenih i ovlaštenih osoba;

- sudjelovanje u promociji i ostalim informativnim aktivnostima;

- distribuiranje materijala EK;

- savjetovanje o programima;

- pripremanje uputa i priručnika za kandidate;

- sudjelovanje u pripremi natječaja za pojedine akcije programa EU;

- prikupljanje prijava za natječaje;

- pružanje administrativne potpore evaluacijskim povjerenstvima za izbor projekata;

- provjeru pravnog statusa i financijsko stanje kandidata;

- praćenje provedbe projekata, podnašanje izvješća, praćenje načina korištenja sredstava.

 

 

8.    stručni suradnik u Odjelu za koordinaciju i osiguranje kvalitete programa Mladi na djelu, mobilnost mladih i pripadne EU inicijative, 1 izvršitelj/ica, na određeno  vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

- jedna (1) godina radnog staža nakon stečene razine obrazovanja ili pripravnik;

- aktivno  znanje engleskog jezika;

- poznavanje rada na računalu;

- izražena preciznost i dobro razvijene komunikacijske vještine;
- proaktivnost, samostalnost i orijentiranost prema rezultatima;
- odgovornost i želja za usvajanjem novih znanja i vještina.

 

Opis poslova uključuje:

- manje složene stručne poslove iz djelokruga programa Mladi na djelu;

- sudjelovanje u promociji i ostalim informativnim aktivnostima;

- distribuiranje materijala EK;

- savjetovanje o programima;

- sudjelovanje u pripremanju uputa i priručnika za kandidate;

- sudjelovanje u pripremi natječaja za pojedine akcije programa;

- prikupljanje prijava za natječaje;

- pružanje administrativne potpore evaluacijskim povjerenstvima za izbor projekata;

- provjeru pravnog statusa i financijsko stanje kandidata;

- praćenje provedbe projekata, podnašanje izvješća, praćenje načina korištenja sredstava;

- održavanje baze potencijalnih partnera i eksperata te osiguravanje pomoći prilikom traženja domaćih i stranih partnera;

- suradnju s obrazovnim ustanovama, udrugama za mlade te drugim organizacijama i ustanovama;

- sudjelovanje u osiguravanju poštivanja procedura i principa dvostrukog para očiju, planiranju i  provedbi nadzornih posjeta i ostalih primarnih kontrola projekata te redovitom izvješćivanju o njima, odgovarajućem pohranjivanju i čuvanju dokumentacije Odjela te izvršavanju zadaća Odjela unutar rokova zadanih Vodičem za Nacionalne agencije

 

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju se pravo pozvati na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1029/2007 i 80/10), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 174/04, 92/05, 2/07,107/07,65/09,137/09,146/10,55/11,140/12,18/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-4585/2005, U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006, 107/07, 65/09, 137/09 i 146/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-4042/2005, 55/11 i 140/12) dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeće dokaze:

  • neovjerenu presliku rješenja o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu te
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao dokaz o nezaposlenosti.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 143/02 i 33/05), dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeći dokaz:

  • neovjerenu presliku rješenja o priznatom statusu te
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao dokaz o nezaposlenosti.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeći dokaz:

  • neovjerenu presliku rješenja o priznatom statusu

 

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o prije dostavljenoj dokumentaciji):

- životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, isključivo u posljednjoj verziji Europass formata (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/),

- motivacijsko pismo uz obveznu naznaku radnog mjesta  

- preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde o završenom fakultetu ili drugi dokaz),

- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu do 30.06.2013., dok se radni staž ostvaren nakon 01.07.2013.  dokazuje potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis, u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje);

- preslika uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

 

Radnim stažem smatra se zaposlenje kandidata koje je evidentirano u radnoj knjižici ili drugoj odgovarajućoj ispravi, a koje odgovara zahtjevima radnog mjesta odnosno koje je uslijedilo nakon stjecanja natječajem tražene razine obrazovanja.

 

Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebno motivacijsko pismo uz obveznu naznaku radnog mjesta (ostali prilozi se podnose u jednom primjerku). Ukoliko za prijavu svakog radnog mjesta nije podneseno zasebno motivacijsko pismo kandidat se smatra isključenim iz daljnjeg natječaja za sva radna mjesta.


Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa moraju dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Kandidati u užem krugu na testiranje se pozivaju e-poštom. Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

 

Pozvani kandidati testiraju se iz općeg poznavanja rada Agencije, opće pismenosti i poznavanja hrvatskog jezika, poznavanja engleskog jezika i informatičke pismenosti. Osim općeg dijela, kandidati se testiraju i iz posebnog dijela prema zahtjevu radnog mjesta.

 

Najuspješniji kandidati pozivaju se na razgovor.

 

Agencija kandidate može uputiti na psihološko testiranje.

 

Na temelju rezultata testiranja i razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

 

Informacije o koracima natječajne procedure dostupne su na mrežnoj stranici Agencije, www.mobilnost.hr .

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska 26
10 000 Zagreb

 

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

 

 

 

v.d. ravnatelja

 

mr.sc. Antonija Gladović

datum otvaranja: 17.03.2014
datum zatvaranja: 25.03.2014
otvoren: Ne
 
 
  Arhiva 2015
   
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru „FLIC - From Local to International Cooperation”
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS
-- više --
   
  Arhiva 2014
   
Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
-- više --
   
   
Poziv na prijavu stručnjaka za procjenu kvalitete rezultata projekata Programa cjeloživotnog učenja u okviru Tematske mreže Work based learning and Apprenticeships
-- više --
   
   
Poziv na prijavu na natječaj za Euroguidance prekogranični seminar
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Natječaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - kontaktni seminar u Poljskoj
-- više --
   
   
Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
-- više --