Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA NEZAVISNE VANJSKE STRUČNJAKE ZA AKREDITACIJU ORGANIZACIJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE
 

KLASA: 605-48/14-07/1

URBROJ: 359-09/2-14-1

 

Zagreb, 7. ožujka 2014.

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA NEZAVISNE VANJSKE STRUČNJAKE ZA AKREDITACIJU ORGANIZACIJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE

ERASMUS+ PROGRAM (2014.—2020.)

Agencija za mobilnost i programe EU raspisuje javni poziv za vanjske stručnjake koje će angažirati za ocjenjivanje prijava za akreditaciju u okviru programa Erasmus+: Mladi na djelu, aktivnost Europska volonterska služba. 

Program Erasmus+ novi je program Europske unije iz područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. - 2020. Njime se objedinjuju brojni programi Europske unije koji su obuhvaćali razdoblje 2007. - 2013. (Program za cjeloživotno učenje, program Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink te program suradnje s industrijaliziranim zemljama) čime se stvara bolja sinergija između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Europska volonterska služba dio je Ključne aktivnosti 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, a podupire kratkoročno i dugoročno volontiranje mladih u nekoj drugoj zemlji. Da bi volonter mogao otići u drugu zemlju, važna su još dva partnera: organizacija pošiljatelj i organizacija primatelj. Organizacija pošiljatelj je pravna osoba iz zemlje u kojoj volonter boravi i koja je zadužena za pripremu volontera za boravak u stranoj zemlji, za održavanje kontakta s volonterom za vrijeme trajanja volonterske službe i za pružanje podrške volonteru nakon povratka. Organizacija domaćin je odgovorna za planiranje i provedbu aktivnosti, za podršku pri izvršavanju zadataka i prilagodbe životu u stranoj zemlji te za osposobljavanje volontera. Jedna od tih organizacija, ili zasebna organizacija, mora preuzeti ulogu koordinatora; organizacija koordinator prijavljuje projekt nadležnoj nacionalnoj agenciji te preuzima financijsku i administrativnu odgovornost za provedbu projekta.

Sve organizacije koje žele primati ili slati volontere ili koordinirati projekte moraju biti akreditirane, a postupak akreditacije provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

  

Uvjeti za odabir vanjskih stručnjaka:

 • najmanje 3 godine iskustva vezanog uz neformalno obrazovanje i rad s mladima (npr. rad ili volontiranje u udrugama, ustanovama koje provode bilo kakav oblik neformalnog obrazovanja za mlade, lokalnim ili regionalnim javnim tijelima i slično),
 • iskustvo s programom Mladi na djelu, posebice s aktivnošću Europska volonterska služba,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu te visok stupanj pisanog izražavanja na hrvatskom jeziku,
 • suvereno korištenje računala,
 • iskustvo u akreditiranju organizacija, odnosno upravljanju/provedbi/ocjenjivanju projekata financiranih od strane Europske unije vrednovat će se kao prednost.

 

Zadaće vanjskih stručnjaka            

Vanjski stručnjaci će:

 • Evaluirati prijave za akreditaciju organizacija u okviru Europske volonterske službe pristigle Agenciji za mobilnost i programe EU. Evaluacije će se vršiti sukladno Priručniku za akreditaciju koji objavljuje Europska komisija, u suradnji s jednim djelatnikom Agencije za mobilnost i programe EU.
 • Posjećivati organizacije koje se su podnijele prijavu za akreditaciju, s ciljem pružanja podrške i dodatnog savjetovanja organizacija u procesu akreditacije. 
 • Izvještavati Agenciju o procesu akreditacije koristeći standardizirane obrasce i interne alate za evaluaciju prijava.

 

 

 

 

Način odabira i angažman vanjskih stručnjaka

Pristigle prijave za vanjske stručnjake prvo će proći provjeru formalnih uvjeta, a nakon toga bit će podvrgnute procjeni na temelju priloženog prijavnog obrasca te životopisa.

Odabir kandidata u bazu stručnjaka ni na koji način ne obvezuje Agenciju na angažiranje pojedinog stručnjaka. Agencija zadržava pravo kontaktiranja i angažiranja vanjskih stručnjaka iz baze i tijekom narednih godina provođenja programa Erasmus+ u skladu sa svojim potrebama i rezultatima evaluacije rada svakog pojedinačnog stručnjaka. Svi stručnjaci imenuju se u bazu podataka za cijelo vrijeme trajanja Programa. Stručnjaci podliježu redovitoj evaluaciji kvalitete njihova rada te Agencija zadržava pravo brisanja iz baze podataka stručnjaka kod kojih bi bile utvrđene značajne manjkavosti u radu.

Svaki odabrani vanjski stručnjak potpisat će prije izvršenja svakog pojedinog ocjenjivanja ugovor s Agencijom kojim će se regulirati njegova prava i obveze u pogledu angažmana.

Agencija će sukladno svojim potrebama periodično obnavljati bazu podataka vanjskih stručnjaka putem novih javnih natječaja.

Odabrani kandidati bit će pozvani na jednodnevno osposobljavanje koje će uključivati interne alate za procjenu prijava i upoznavanje s načelima i pravilima Europske volonterske službe odnosno relevantnim programskim dokumentima.

 

Ugovaranje i naknada

Vanjski stručnjaci imaju pravo na naknadu za obavljeni rad. Za svaku evaluiranu prijavu (koja uključuje posjet prijavljenoj organizaciji), vanjski stručnjaci će primiti naknadu u iznosu od 500 kn, dok će mogući putni troškovi i troškovi smještaja biti refundirani.

 

Sprječavanje sukoba interesa

Svaki vanjski stručnjak koji je angažiran za evaluaciju prijava dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da ni na kakav način nije u sukobu interesa u odnosu na organizacije koje ocjenjuje. Sukob interesa postoji kada je nepristrano i objektivno djelovanje vanjskog stručnjaka dovedeno u pitanje zbog obiteljske, emocionalne, političke ili nacionalne pristranosti, materijalnog interesa ili bilo kakvog drugog interesa povezanog s prijaviteljem.

Vanjskim stručnjakom ne mogu biti imenovane:

 • osobe koje su u bilo kojem obliku uključene u nadzor nad radom Agencije što uključuje i službenike nadležnih ministarstava – Ministarstva socijalne politike i mladih te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta;
 • državni službenici, osim ako ne posjeduju rješenje čelnika tijela kojim im se daje odobrenje za obavljanje dodatnih poslova.

 

Postupak prijave

Prijave se šalju isključivo elektronskim putem na adresu: yia@mobilnost.hr.

 

Krajnji rok za slanje jest 17. ožujka 2014. godine. 

  

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjeni prijavni obrazac (prijavni obrazac potrebno je ispuniti elektronski na engleskom jeziku),
 • životopis u Europass formatu na engleskom jeziku (uz obvezne kontakte osoba koje mogu dati preporuku),
 • dokaz o iskustvu s neformalnim obrazovanjem i radom s mladima (npr. preslika ugovora o radu, djelu ili volontiranju, potvrda poslodavca ili slično),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (opcionalno),
 • dokaz o iskustvu u akreditiranju organizacija, odnosno upravljanju/provedbi/ocjenjivanju projekata financiranih od strane Europske unije (opcionalno).

 

Za sve dodatne informacije moguće je obratiti se na adresu elektronske pošte: yia@mobilnost.hr.

 

datum otvaranja: 07.03.2014
datum zatvaranja: 17.03.2014
otvoren: Ne
 
 
  Arhiva 2015
   
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru „FLIC - From Local to International Cooperation”
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS
-- više --
   
  Arhiva 2014
   
Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
-- više --
   
   
Poziv na prijavu stručnjaka za procjenu kvalitete rezultata projekata Programa cjeloživotnog učenja u okviru Tematske mreže Work based learning and Apprenticeships
-- više --
   
   
Poziv na prijavu na natječaj za Euroguidance prekogranični seminar
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Natječaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - kontaktni seminar u Poljskoj
-- više --
   
   
Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
-- više --