Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA NEZAVISNE VANJSKE STRUČNJAKE -TRENERE U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA (PODRUČJE MLADI) ERASMUS+ PROGRAM (2014.—2020.)
 

KLASA: 605-08/14-04/2
URBROJ: 359-10/1-14-1

Zagreb, 7. travnja 2014.

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA NEZAVISNE VANJSKE STRUČNJAKE -TRENERE U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA (PODRUČJE MLADI)
ERASMUS+ PROGRAM (2014.—2020.)

Agencija za mobilnost i programe EU raspisuje javni poziv za vanjske stručnjake/trenere koje će angažirati za osmišljavanje, provođenje i evaluaciju osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa.

Program Erasmus+ novi je program Europske unije iz područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. - 2020. Njime se objedinjuju brojni programi Europske unije koji su obuhvaćali razdoblje 2007. - 2013. (Program za cjeloživotno učenje, program Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink te program suradnje s industrijaliziranim zemljama) čime se stvara bolja sinergija između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Uvjeti za odabir vanjskih stručnjaka:

 • najmanje 2 godine iskustva vezanog uz neformalno učenje i rad s mladima (npr. iskustvo facilitiranja ili vođenja treninga na teme iz područja neformalnog učenja i rada s mladima, rad ili volontiranje u udrugama, ustanovama koje provode bilo kakav oblik neformalnog učenja za mlade, lokalnim ili regionalnim javnim tijelima i slično),
 • poznavanje programa Erasmus + (područje Mladi) i europskih strategija za mlade
 • obavezno iskustvo rada i/ili osposobljavanja na međunarodnoj razini
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu te visok stupanj pisanog izražavanja na hrvatskom jeziku,
 • suvereno korištenje računala,
 • izražene komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • osjetljivost prema različitim društvenim skupinama te razvijene interkulturne vještine,
 • vrijednosti, stavovi i vještine koje doprinose promociji i vrednovanju neformalnog učenja,
 • kreativnost i samoinicijativnost

Zadaće vanjskih stručnjaka/trenera:

Osmišljavanje, facilitacija i evaluacija jednodnevnih i višednevnih osposobljavanja korisnika i potencijalnih korisnika/volontera/evaluatora/promotora i drugih vanjskih suradnika u okviru programa Erasmus+ u organizaciji Agencije sukladno planu rada za tekuće razdoblje. Osposobljavanja su većinom međunarodnog karaktera zbog čega se zahtjeva suvereno vladanje engleskim jezikom za rad u međunarodnom okruženju.

Način odabira i angažman vanjskih stručnjaka/trenera:

Pristigle prijave za vanjske stručnjake prvo će proći provjeru formalnih uvjeta, a nakon toga bit će podvrgnute procjeni na temelju priloženog prijavnog obrasca te životopisa.
Odabir kandidata u bazu stručnjaka ni na koji način ne obvezuje Agenciju na angažiranje pojedinog stručnjaka. Agencija zadržava pravo kontaktiranja i angažiranja vanjskih stručnjaka iz baze i tijekom narednih godina provođenja programa Erasmus+ u skladu sa svojim potrebama i rezultatima evaluacije rada svakog pojedinačnog stručnjaka. Svi stručnjaci imenuju se u bazu podataka za cijelo vrijeme trajanja Programa. Stručnjaci podliježu redovitoj evaluaciji kvalitete njihova rada te Agencija zadržava pravo brisanja iz baze podataka stručnjaka kod kojih bi bile utvrđene značajne manjkavosti u radu.
Svaki odabrani vanjski stručnjak sklopit će prije izvršenja svakog pojedinog angažmana ugovor s Agencijom kojim će se regulirati njegova prava i obveze u pogledu angažmana.
Agencija će sukladno svojim potrebama periodično obnavljati bazu podataka vanjskih stručnjaka putem novih javnih natječaja.
Odabranim trenerima Agencija će pružiti mogućnosti osposobljavanja u Hrvatskoj i inozemstvu, sukladno uočenim potrebama i trenutno dostupnim mogućnostima osposobljavanja.

Ugovaranje i naknada

Vanjski stručnjaci će za svoj rad primati naknadu u minimalnom iznosu od 1.100,00 kn neto za svaki dan pripreme odnosno održavanja osposobljavanja. Konačni iznos naknade ovisit će o trajanju, sadržaju i prirodi pojedine aktivnosti, odnosno unaprijed određenom iznosu naknade za osposobljavanja koja su dio mreže nacionalnih agencija.

Sprječavanje sukoba interesa

Svaki vanjski stručnjak koji je angažiran za trenera dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da ni na kakav način nije u sukobu interesa u odnosu na organizacije koje sudjeluju u aktivnostima za koje je vanjski stručnjak angažiran. Sukob interesa postoji kada je nepristrano i objektivno djelovanje vanjskog stručnjaka dovedeno u pitanje zbog obiteljske, emocionalne, političke ili nacionalne pristranosti, materijalnog interesa ili bilo kakvog drugog interesa povezanog s organizacijom.

Vanjskim stručnjakom ne mogu biti imenovane:

 • osobe koje su u bilo kojem obliku uključene u nadzor nad radom Agencije što uključuje sve službenike nadležnih ministarstava – Ministarstva socijalne politike i mladih te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta;
 • državni službenici, osim ako ne posjeduju rješenje čelnika tijela kojim im se daje odobrenje za obavljanje dodatnih poslova.

Postupak prijave

Prijave se šalju isključivo elektronskim putem na adresu: yia@mobilnost.hr.

Krajnji rok za slanje jest 22. travnja 2014. godine.

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Ispunjeni prijavni obrazac (prijavni obrazac potrebno je ispuniti elektronski na engleskom jeziku),
 • Životopis u Europass formatu na engleskom jeziku, 
 • Dokaz o iskustvu s neformalnim učenjem i radom s mladima (npr. preslika ugovora o radu, djelu ili volontiranju, potvrda poslodavca ili slično),
 • Dokaz o iskustvu rada/osposobljavanja na međunarodnoj razini (npr. preslika ugovora o radu, djelu ili volontiranju, potvrda poslodavca, potvrda organizatora osposobljavanja ili slično),
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (opcionalno).


Za sve dodatne informacije moguće je obratiti se na adresu elektronske pošte: yia@mobilnost.hr

datum otvaranja: 08.04.2014
datum zatvaranja: 22.04.2014
otvoren: Ne
 
 
  Arhiva 2015
   
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru „FLIC - From Local to International Cooperation”
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS
-- više --
   
  Arhiva 2014
   
Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
-- više --
   
   
Poziv na prijavu stručnjaka za procjenu kvalitete rezultata projekata Programa cjeloživotnog učenja u okviru Tematske mreže Work based learning and Apprenticeships
-- više --
   
   
Poziv na prijavu na natječaj za Euroguidance prekogranični seminar
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Natječaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - kontaktni seminar u Poljskoj
-- više --
   
   
Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
-- više --