Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Natječaj za radna mjesta
 

Na temelju čl.20. Statuta Agencije za mobilnost i EU programe te čl.24.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 84/07) Agencije za mobilnost i programe raspisuje


NATJEČAJ


Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:


1. stručni suradnik/pripravnik u Odsjeku za Euraxess
, na određeno vrijeme od godine dana, odnosno do 31.12.2010.godine
(rad na I-SEE mob projektu)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

Napomena: radno mjesto se u cijelosti financira iz FP7 projekta

 

2. stručni suradnik u Odjelu za program Mladi na djelu, na određeno vrijeme od
godine dana, odnosno do 31.12.2010.godine

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • 1 godina radnog staža
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

 

3. stručni suradnik - pripravnik u Odjelu za program Mladi na djelu na određeno vrijeme od godine dana, odnosno do 31.12.2010.godine

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

 

4. stručni suradnik u Odjelu za Program za cjeloživotno učenje, 2 djelatnika,
na određeno vrijeme od godine dana, odnosno do 31.12.2010.godine

Uvjeti:

 •   završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • 1 godina radnog staža
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

 

5. Viši stručni savjetnik u Odjelu za financije i računovodstvo, na određeno vrijeme od 2 mjeseca radi zamjene osobe na bolovanju)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera
 • 4 godine radnog staža
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

Napomena: radna mjesta pod 2), 3), 4) se financiraju u okviru IPA projekta; pripremne mjere za Program za cjeloživotno učenje te su vezana uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji i ispunjenje predpristupnih uvjeta.

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis, na hrvatskom i engleskom jeziku, u Europass formatu
 • presliku diplome
 • presliku domovnice
 • presliku radne knjižice (osim za stručne suradnike - pripravnike)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjati opće i zakonom propisane uvjete.
Ovaj natječaj pod istim uvjetima odnosi se na osobe istog spola.


Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:


Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb
s naznakom "za natječaj"

 

datum otvaranja: 18.12.2009
datum zatvaranja: 27.12.2009
otvoren: Da
 
 
  Arhiva 2015
   
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru FLIC - From Local to International Cooperation
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS
-- više --
   
  Arhiva 2014
   
Profesionalno usmjeravanje dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
-- više --
   
   
Poziv na prijavu stručnjaka za procjenu kvalitete rezultata projekata Programa cjeloživotnog učenja u okviru Tematske mreže Work based learning and Apprenticeships
-- više --
   
   
Poziv na prijavu na natječaj za Euroguidance prekogranični seminar
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Natječaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - kontaktni seminar u Poljskoj
-- više --
   
   
Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
-- više --