Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Poziv na natječaj za Pripremne posjete za potprograme Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig
 

Sa ciljem povećanja mobilnosti te pripreme hrvatskih obrazovnih ustanova za sudjelovanje u aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje, Agencija za mobilnost i programe Europske unije (u daljem tekstu Agencija) raspisuje


Poziv na natječaj za Pripremne posjete

u okviru Programa za cjeloživotno učenje

za potprograme Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig


u sklopu kojeg će hrvatskim obrazovnim ustanovama biti dodijeljena financijska potpora za sudjelovanje osoblja tih ustanova u aktivnostima Pripremnih posjeta.

Pripremni posjeti uključuju dvije vrste aktivnosti:

 

1. Kontakt seminar

Kontakt seminare organiziraju nacionalne agencije koje provode Program za cjeloživotno učenje u svojoj državi. Aktivnost je prvenstveno namijenjena ustanovama koje traže partnerske ustanove zainteresirane za početak suradnje na projektima unutar Programa za cjeloživotno učenje.

Kontakt seminari usmjereni su na posebnu temu unutar Programa za cjeloživotno učenje te okupljaju ustanove iz raznih država. Kontakt seminari pružaju mogućnost raspravljanja o određenoj temi, upoznavanje potencijalnih partnera iz Europe, te razvoja ideje za buduću suradnju.

2. Posjet (potencijalnoj) partnerskoj ustanovi

Posjet (potencijalnoj) partnerskoj ustanovi proizlazi iz prethodno ostvarenih kontakata te se koristi za razvijanje projektne ideje i suradnje.

Općenito govoreći, Pripremni posjet omogućuje upoznavanje i susret s partnerima te upoznavanje s Programom za cjeloživotno učenje.

Kontakti uspostavljeni na kontakt seminarima te posjetama mogu se razviti u partnerstvo tj. projekt. Početkom 2009. godine Agencija za mobilnost i programe EU raspisat će javni natječaj za za hrvatske ustanove, čime će im se omogućiti sudjelovanje u partnerstvima sa stranim ustanovama, u statusu „tihog partnera" u okviru Programa za cjeloživotno učenje. „Tiho partnerstvo" znači da će aktivnosti hrvatskih ustanova biti financirane iz proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a za sam postupak odabira, ugovaranja i praćenja projekata zadužena je Agencija za mobilnost i programe EU. „Tiho partnerstvo" također znači da strane partnerske ustanove ne mogu korisiti sredstva koja su dobila od Europske komisije za realizaciju aktivnosti u Hrvatskoj.

Razdoblje i trajanje Natječaja za pripremne posjete

Natječaj je otvoren od 17.11. 2008. Završni datum za podnošenje prijava je 15.12.2008.

Razdoblje u kojem je moguće započeti aktivnost Pripremnih posjeta je od zaključivanja ugovora između Agencije za mobilnost i programe EU i odabranih ustanova do 15.01.2009.

Trajanje aktivnosti pripremnih posjeta

Aktivnosti pripremnih posjeta (kontakt seminara i posjeta (potencijalnoj) partnerskoj ustanovi može iznositi najmanje 1 radni dan, a najviše 5 dana. Putovanja su uključena u trajanje aktivnosti.

Tko se može prijaviti?

Sve ustanove zainteresirane za uspostavljanje međunarodne suradnje unutar potprograma Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig, Programa za cjeloživotno učenje.

Aktivnosti Pripremnih posjeta moguće su na području 27 država članica Europske unije.

Način prijave

Ustanove zainteresirane za sudjelovanje u aktivnostima Pripremnih posjeta dužne su ispuniti prijavni obrazac. Ispunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati preporučenom poštom na adresu Agencije za mobilnost i programe Europske unije i na e - mail: info@mobilnost.hr, najkasnije tjedan dana prije početka aktivnosti Pripremnih posjeta za koju se ustanova prijavljuje, te najkasnije do 15. prosinca 2008. godine.

U slučaju slanja prijave samo na e - mail, ili samo preporučenom poštom, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Adresa na koju je potrebno slati prijave jest:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
(„Natječaj za Pripremne posjete")

Gajeva 22

10 000 Zagreb

Hrvatska

Prioriteti

 • Zbog ograničenih sredstava i različitih datuma Pripremnih posjeta, prednost pri odabiru imat će prijave koje zaprimimo ranije.
 • Prednost će imati ustanove koje nisu sudjelovale u međunarodnim projektima, sa ciljem da se potakne uključenost većeg broja ustanova.

Prednost će imati prijave s jasno određenim ciljem posjeta te s vizijom na koji način će pripremni posjet unaprijediti rad ustanove, te na koji način se tema pripremnog posjeta uklapa u ciljeve i program ustanove.

Postupak evaluacije pristiglih prijava od strane Agencije te donošenje konačne odluke o financiranju Pripremnih posjeta

Nakon zaprimanja vaše prijave poštom i na e - mail provjerit ćemo formalnu valjanost prijave te evaluirati njenu kvalitetu. O rezultatima (prihvaćanju ili odbijanju prijave) obavijestit ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

Kriteriji za formalnu valjanost ispunjenog prijavnog obrasca su sljedeći:

 • prijavni obrazac podnosi matična ustanova
 • prijavni obrazac poslan je u skladu s definiranim krajnjim rokom
 • prijavni obrazac mora biti ispunjen isključivo elektronski, a ne ručno (osim potpisa)
 • prijavni obrazac mora biti pravovaljano ispunjen na engleskom jeziku (poznavanje engleskog jezika jedan je od kriterija odabira)
 • ustanova podnositelja molbe ima sjedište u Hrvatskoj
 • prijavni obrazac je potpisala osoba pravno ovlaštena za potpisivanje u ime ustanove,
 • prijavni obrazac ima originalni pečat institucije/ustanove
 • prijavni obrazac poslan poštom ima poštanski pečat datiran s krajnjim datumom 15. prosinca 2008.
 • prijavni obrazac poslan putem elektroničke pošte na info@mobilnost.hr, je u pdf formatu. Ukoliko to nije moguće, prihvaćamo i Word format prijavnog obrasca koji sadrži identične podatke kao potpisani obrazac poslan poštom. (U slučaju slanja prijavnog obrasca elektronskom poštom u Word formatu nije potreban originalni potpis osobe ovlaštene za potpisivanje i pečat ustanove)
 • u slučaju da se podaci u prijavnom obrascu poslanom poštom te e-mailom razlikuju, pravovaljanim se smatra prijavni obrazac poslan poštom.
 • procjena troškova mora biti realna i u skladu s financijskim pravilima navedenim u ovom Natječaju.

Nakon evaluacije slijedi postupak odabira. Pri odabiru vodit ćemo se slijedećim kriterijima:

 • Koja je svrha pripremnog posjeta, teme i koje aktivnosti će se provoditi
 • Načini širenja rezultata aktivnosti
 • Koje su koristi za Vašu ustanovu/organizaciju
 • Povezanost posjeta sa ciljevima Vaše ustanove

Ugovaranje

Odabranim ustanovama Agencija će dostaviti Ugovor koji definira prava i obveze Agencije i ustanove, te uvjete isplate financijske potpore - granta (isplata, provjere, izvješćivanje, kontrola).

Agencija će dostaviti odabranoj ustanovi dva primjerka Ugovora koji treba potpisati, datirati te poslati preporučenom poštom Agenciji. Nakon što zakonski predstavnik Agencije potpiše oba primjerka Ugovora, jedan primjerak bit će Vam dostavljen poštom. Nakon potpisivanja Ugovora izvršava se isplata sredstava odabranim ustanovama te aktivnost može početi.

Pravila financiranja

Agencija za mobilnost i programe EU snosi troškove putovanja, smještaja i dnevnica u stvarnom iznosu nastalih troškova do najvišeg iznosa od 1.080 € isplaćenog u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju na dan isplate.

Financijska sredstva koja isplaćuje Agencija za mobilnost i programe EU ustanovama služe kao doprinos za realizaciju aktivnosti pripremnog posjeta. Sredstva koja isplaćuje Agencija za mobilnost i programe EU ne pokrivaju nužno sve troškove nastale uslijed realizacije aktivnosti, već služe kao financijska potpora za njenu realizaciju.

Prilikom prijave na Natječaj potrebno je izračunati okvirne troškove koji će nastati uslijed realizacije aktivnosti.

Pripremni posjet

Izračun okvirnih troškova nastalih uslijed provedbe pripremnog posjeta vrši se na temelju sljedećih kategorija:

a) Putni troškovi

Putni troškovi pokrivaju se na temelju stvarnih troškova, a u iznosu od najviše 400 eura u kunskoj protuvrijednosti. Korisnici se obvezuju koristiti prijevoznim sredstvom koje je cijenom najpovoljnije. U prijavnom obrascu potrebno je navesti očekivani iznos putnih troškova na temelju stvarne procjene (kontaktirati željeznički kolodvor, autobusni kolodvor, putničku agenciju te se raspitati o cijeni karte).

Putne troškove moguće je prijaviti samo za sljedeća prijevozna sredstva: vlak (2.razred), trajekt, autobus, zrakoplov (ekonomska klasa).

U putne troškove nije moguće uračunati troškove lokalnog prijevoza (gradski prijevoz, taksi, prijevoz do zračne luke), jer se navedeni troškovi pokrivaju iz dnevnica.

U slučaju korištenja privatnog automobila, u prijavnom obrascu potebno je zatražiti iznos u visini karte najpovoljnijeg javnog prijevoznog sredstva (vlak, autobus). Korisnik treba predočiti potvrdu o cijeni karte najpovoljnijeg sredstva javnog prijevoza (potvrdu zatražiti na željezničkom ili autobusnom kolodvoru ili na internetskim stranicama).

Nakon završene aktivnosti, osoba koja je sudjelovala u aktivnosti pripremnog posjeta obvezna je u roku od 30 dana poslati na adresu Agencije za mobilnost i programe EU (Gajeva 22, 10 000 Zagreb) te na info mail info@mobilnost.hr izvješće o realizaciji aktivnosti, s priloženim računima i kartama na temelju čega će Agencija izvršiti finalni obračun utrošenih sredstava.

b) Troškovi smještaja

Troškovi smještaja koje pokriva Agencija za mobilnost i programe EU najviše mogu iznositi 90 eura po noćenju. U slučaju odabira skupljeg smještaja, korisnik ili ustanova u kojoj je korisnik zaposlen dužni su sami pokriti ostatak troškova smještaja.

c) Dnevnice

Dnevnice se isplaćuju ovisno o državi u kojoj se odvija aktivnost a prema važećim financijskim pravilima Republike Hrvatske.

Ukoliko je krajnji korisnik osoba sa posebnim potrebama, molimo pogledajte poglavlje 9.1. prijavnog obrasca.

DRŽAVA IZNOS U EURIMA
Belgija - BE 70
Bugarska - BG 40
Njemačka - DE 70
Češka - CZ 50
Danska - DK 70
Estonija - EE 40
Grčka - EL 60
Španjolska -ES 60
Francuska - FR 70
Irska - IE 70
Italija - IT 70
Cipar - CY 60
Latvija - LV 40
Luksemburg-LU 80
Mađarska - HU 50
Malta - MT 60
Nizozemska- NL 70
Austrija - AT 70
Poljska - PL 40
Portugal - PT 60
Rumunjska -RO 40
Slovenija -SI 50
Slovačka -SK 50
Finska - FI 70
Švedska - SE 80
Ujedinjeno kraljevstvo - UK 70

 

Samo navedene kategorije troškova (putni troškovi, troškovi smještaja, i dnevnice) smatraju se troškovima za koje osoba može tražiti isplatu. Ostali troškovi (npr. taksi prijevoz, lokalni prijevoz, hrana, i sl.) osoba je dužna pokriti iz troškova dnevnice.

U slučaju da organizator kontakt seminara naplaćuje zajednički paket troškova

Zajednički paket troškova pokriva smještaj, obroke, materijale i moguće sudjelovanje u kulturnim događajima. S organizatorom kontakt seminara molimo provjerite postoji li zajednički paket troškova te koji troškovi ulaze u zajednički paket troškova.

Bespovratna sredstva za aktivnost pripremni posjeti, koja će pokrivati Agencija, pokrivaju slijedeće kategorije troškova:

a) zajednički paket troškova

b) troškovi putovanja

 

a) Zajednički paket troškova

 

Zajednički paket troškova pokriva smještaj, hranu, dokumentaciju i moguće sudjelovanje u kulturnim događajima. Iznos zajedničkog paketa troškova određuje nacionalna agencija koja organizira kontakt seminar. Agencija za mobilnost i programe EU će iznos zajedničkog paketa troškova uplatiti ustanovi u kojoj je zaposlena prijavljena osoba, a nakon toga postoje dva moguća načina plaćanja zajedničkog paketa troškova na račun nacionalne agencije koja organizira kontakt seminar (molimo provjeriti s nacionalnom agencijom koja organizira kontakt seminar koji način je potrebno primjeniti u slučaju kontakt seminara za koji se prijavljujete):

 

1. ustanova uplaćuje sredstva osobi koja se prijavila za sudjelovanje na kontakt seminaru (kao akontaciju za službeni put), a zatim ta osoba uplaćuje sredstva nacionalnoj agenciji koja organizira kontakt seminar putem bankovnog transfera


2. ustanova uplaćuje sredstva osobi koja se prijavila za sudjelovanje na kontakt seminaru (kao akontaciju za službeni put), a zatim ta osoba uplaćuje sredstva nacionaloj agenciji koja organizira kontakt seminar direktno na mjestu održavanja seminara

 

Kao dokaz da je zajednički paket troškova plaćen, potrebno je priložiti račun koji glasi na ime osobe koja je sudjelovala na kontakt seminaru.

 

b) Putni troškovi

 

Putni troškovi pokrivaju se na temelju stvarnih troškova, a u iznosu od najviše 400 eura u kunskoj protuvrijednosti. Korisnici se obvezuju koristiti prijevoznim sredstvom koje je cijenom najpovoljnije. U prijavnom obrascu potrebno je navesti očekivani iznos putnih troškova na temelju stvarne procjene (kontaktirati željeznički kolodvor, autobusni kolodvor, putničku agenciju te se raspitati o cijeni karte).

 

Putne troškove moguće je prijaviti samo za sljedeća prijevozna sredstva: vlak (2.razred), trajekt, autobus,zrakoplov (ekonomska klasa).

U putne troškove nije moguće uračunati troškove lokalnog prijevoza (gradski prijevoz, taksi, prijevoz do zračne luke,) budući da se navedeni troškovi plaćaju iz dnevnica.

 

Iznimka

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti doći na dan početka kontakt seminara, zbog nemogućnosti organiziranja putovanja u mjesto održavanja kontakt seminara, ili u slučaju da ne može otići na zadnji dan održavanja kontakt seminara već kasnije, iz istog razloga, Agencija može izvanredno dodijeliti dodatne dnevnice ukoliko procijeni da su razlozi ranijeg/kasnijeg putovanja opravdani. Kao dokaz potrebno je priložiti potvrdu javnog prijevoznika ili avio kompanije da ne postoji mogućnost putovanja na odgovarajući dan. No, u slučaju da troškovi nastali uslijed ranijeg ili kasnijeg putovanja prelaze iznos od 1080 EURa, Agencija nije dužna snositi dodatno nastale troškove. Odluku će donijeti Agencija nakon predaje završnog izvješća.

Ukoliko korisnik odluči doputovati dan ranije ili otputovati dan kasnije iz nekih drugih razloga pored gore navedenih, Agencija u tom slučaju pokriva troškove putovanja, ali ne i dodatne dnevnice i smještaja.

Način isplate financijskih sredstava odabranim ustanovama

Nakon odabira prijavljenih ustanova uslijedit će potpisivanje ugovora između Agencije za mobilnost i programe EU i odabranih ustanova, te isplata sredstava za realizaciju aktivnosti pripremnog posjeta. Isplata sredstava izvršit će se na žiro račun ustanove u kojoj je zaposlena prijavljena osoba - korisnik. Ustanova je zatim dužna izvršiti isplatu tih sredstava osobi - korisniku koji se prijavio za sudjelovanje na pripremnom posjetu. Isplata se izvršava na temelju putnog naloga, kao akontacija.

Isplata sredstava od strane Agencije za mobilnost i programe EU izvršava se na temelju procjene realnih troškova iskazanih u prijavnom obrascu, po principu predfinanciranja, u iznosu od 80 % procjene troškova. Drugim riječima, od realnog iznosa koji je zatražen prijavnim obrascem Agencija će ustanovi isplatiti 80% tog iznosa unaprijed.

Agencija zadržava pravo prijavljene iznose proglasiti neutemeljenim ili nerealnim te zadržava pravo smanjiti iznose zatražene u prijavnom obrascu.

Po završetku aktivnosti korisnik je obvezan dostaviti Agenciji popis troškova s kopijama računa naslovljenima na ime osobe koja je izvršila aktivnost u slučajevima gdje je to moguće. (npr. račun hotela naslovljen na ime osobe koja je sudjelovala u aktivnosti, ili avionska karta naslovljena na ime te osobe). Ukoliko bude potrebno, Agencija može zatražiti dodatne dokaze o izvršenoj aktivnosti.

Nakon analize ostvarenih troškova, Agencija uplaćuje preostali iznos na račun ustanove unutar 30 dana po dostavljanju završnog izvješća, a ustanova se obvezuje ostatak isplatiti korisniku - osobi koja je sudjelovala na pripremnom posjetu.

U slučaju da osoba koja se prijavila za pripremni posjet odustane obavezna je nadoknaditi već nastale troškove iz vlastitih sredstava, osim u slučaju više sile (bolesti i slični opravdani razlozi), kada je potrebno dostaviti dokaze o nemogućnosti realizacije aktivnosti.

Podnošenje završnog izvješća

Nakon izvršene aktivnosti korisnik - osoba je dužna podnijeti završno izvješće o njenoj provedbi Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, uz priložene dokaze da su mu sredstva isplaćena na račun. Završno izvješće također, mora sadržavati račune kojima se opravdavaju isplaćena sredstva (karta, smještaj).

Rok za podnošenje završnog izvješća jest 30 dana od završetka aktivnosti.

Nakon predaje završnog izvješća, Agencija će napraviti analizu troškova (zatraženih troškova u prijavnom obrascu, te realiziranih troškova tijekom pripremnog posjeta), te na osnovi toga :

a) zatražiti povrat sredstava ukoliko se uspostavi da je iznos kojeg je Agencija uplatila ustanovi prije realizacije aktivnosti veći od stvarno nastalih troškova. Povrat sredstava Agenciji od strane korisnika mora se izvršiti u roku od 30 dana nakon obavijesti koju pošalje Agencija korisniku. Ustanove će biti obaviještene o postupku povrata sredstava nakon analize završnog izvješća.

b) isplatiti ostatak sredstava korisniku ukoliko se analizom pokaže da su troškovi nastali uslijed realizacije aktivnosti realni i opravdani, te veći od iznosa kojeg je Agencija uplatila ustanovi prije realizacije aktivnosti.

Agencija će koristiti podatke iz završnog izvješća u svrhu analize i diseminacije rezultata. Svi podaci iz završnog izvješća su javni uključujući slike, te ih Agencija može koristiti u promotivne svrhe.

Za sve upite molimo obratite se na info@mobilnost.hr; s predmetom e-pošte:

 

Natječaj za pripremne posjete,

 

ili na info telefon 01 5005 635.

datum otvaranja: 17.11.2008
datum zatvaranja: 15.12.2008
otvoren: Ne
Download
 
doc / 281 KB
 
doc / 192 KB
 
 
  Arhiva 2015
   
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru FLIC - From Local to International Cooperation
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS
-- više --
   
  Arhiva 2014
   
Profesionalno usmjeravanje dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
-- više --
   
   
Poziv na prijavu stručnjaka za procjenu kvalitete rezultata projekata Programa cjeloživotnog učenja u okviru Tematske mreže Work based learning and Apprenticeships
-- više --
   
   
Poziv na prijavu na natječaj za Euroguidance prekogranični seminar
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Natječaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - kontaktni seminar u Poljskoj
-- više --
   
   
Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
-- više --