Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Europska oznaka jezika  > Natječaji > 2015. > ELL nagrađeni projekti 2015.
 
Nagrađeni projekti 

U povodu obilježavanja Europskog dana jezika Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je svečanu dodjelu nagrade/priznanja Europska oznaka jezika za inovativne projekte u nastavi i učenju jezika, u petak, 25. rujna 2015. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Nagrade i priznanja dodijeljeni su najboljim projektima u području učenja i podučavanja jezika, s ciljem podizanja svijesti o važnosti jezične raznolikosti u Europi i poticanja zanimanja opće javnosti za usavršavanje jezičnih vještina.

Tijekom svečane dodjele nagrada, svojim projektima predstavile su se četiri nagrađene ustanove:

1. Osnovna škola Sesvetska Sopnica (predstavljanje projekta „Europski duh u našoj zajednici“)

2. Osnovna škola braće Radića, Bračević (predstavljanje projekta „ACTION ENGLISH)

3. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula (predstavljanje projekta „Deutsch in meinem Beruf“) te

4. Gospodarska škola Varaždin (predstavljanje projekta Sign 2 me (Daj mi znak), nastava hrvatskog znakovnog jezika).

Nagrađene ustanove dobile su certifikat s potpisom ministra znanosti, obrazovanja i sporta RH te povjerenika Europske komisije za obrazovanje, kulturu, mlade i sport.

Svim ostalim prijaviteljima uručena su priznanja ili zahvalnice.

Više o nagrađenim projektima možete saznati u nastavku:

1. nagrada: Osnovna škola Sesvetska Sopnica, projekt: Europski duh u našoj zajednici

Projekt Europski duh u našoj zajednici ostvaruje se u okviru nastavnih, izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti učenika, tečajeva jezika i kulture, gostovanja i kulturnih manifestacija u školi Sesvetska Sopnica. Ciljna skupina obuhvaćena ovim projektom su učenici, djelatnici škole, roditelji i članovi zajednice. Projekt se ostvaruje u jezično-komunikacijskom, društveno-humanističkom i kulturnom području.

Promovirajući multikulturalnost, višejezičnost te učenje stranih jezika postavljeni su temelji drugačije škole, one u kojoj se oživotvoruju nastavni sadržaji upoznavanjem stranih državljana, njihovih jezika, kultura i običaja. U školi tijekom cijele godine u okviru programa Erasmus+ borave strani studenti, a nastoje ugostiti i brojne strane predavače iz različitih zemalja koji obogaćuju njihovo znanje o stranim kulturama. Istodobno učenici usavršavaju komunikaciju na stranim jezicima, a osnažuje se i njihova motivacija za učenje. Uspoređujući strane s vlastitom kulturom i običajima u školi se šire granice tolerancije, uči se istinski poštovati različitosti i osvješćuje se činjenica kako različitosti ne razdvajaju, već obogaćuju.

Projekt obuhvaća mnogobrojne i raznovrsne aktivnosti škole prijavitelja s ciljem promocije višejezičnosti i multikulturalnosti te poticanja učenja stranih jezika. Okosnicu projekta čine gostovanja Comenius asistenata i drugih izvornih govornika, koja su vrlo dobro uklopljena u rad čitave škole i iskorištena kao poticaj za organizaciju i provedbu niza raznovrsnih aktivnosti koje značajno doprinose unapređenju kvalitete rada škole prijavitelja u cjelini, a posebice kvalitete poučavanja i učenja jezika. Projekt uključuje više ciljnih jezika (talijanski, španjolski, grčki, engleski, hrvatski).

Više o projektu pogledajte u prezentaciji.

2. nagrada: Osnovna škola braće Radića, Bračević, projekt: ACTION ENGLISH

Projekt ACTION ENGLISH je projekt je proveden na eTwinning portalu u suradnji sa školama iz još sedam europskih zemalja. Projekt je i sastavni je dio školskog kurikuluma i plana i programa engleskog jezika i u njemu se obrađuju teme predviđene nastavnim planom i programom. Učenici su poticani na govornu komunikaciju, služili su se novim tehnologijama na kreativan način, a učitelji inovativnim pristupima nastavi stranog jezika. Projekt i partneri iz raznih zemalja pružili su im mogućnost kreiranja autentičnih situacija u kojima je korištenje engleskog jezika nužno da bi se uspostavila komunikacija. Na taj način osvijestila se važnost učenja stranih jezika, ali se promovirala i raznolikost jezika i kultura.

Materijali nastali radom na ovom projektu mogu se koristiti u nastavi engleskog jezika, a kreirane su i pripreme za nastavu s prijedlozima nastavnih metoda.

Ciljni jezik projekta je engleski, a aktivnosti projekta uključivale su i učenje osnovnih fraza jezika partnera iz drugih europskih država, čime projekt dijelom doprinosi poboljšanju kvantitete učenja jezika.

Ciljna skupina su učenici i učitelji u osnovnim školama iz različitih zemalja EU-a.

Projekt ima 145 članova od čega 12 učitelja. Učenici i učenice su u dobi od 11-15 godina.

Više o projektu pogledajte u prezentaciji.

3. nagrada - Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, projekt: NJEMAČKI JEZIK U MOJEM ZANIMANJU (DEUTSCH IN MEINEM BERUF)

Projekt „Njemački jezik u mojem zanimanju“ integriran je u redovnu nastavu njemačkog jezika kao prvog i drugog stranog jezika u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u smjerovima za obrazovanje hotelijersko-turistički tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, komercijalist, prodavač, kuhar, konobar i slastičar u svim razredima (1.-3./4.). U projekt su uključeni svi učenici škole koji uče njemački jezik (200 učenika) u dobi 15 - 18 godina, učenici svih razina jezičnih znanja (A1-B2) kao i oni koji se školuju po individualiziranom i prilagođenom programu. 

Osvješćivanjem važnosti poznavanja njemačkog jezika i jačanjem njihovih jezičnih kompetencija ciljano usmjerenih prema aktivnom korištenju njemačkog jezika u hotelijerskoj i ugostiteljskoj struci sustavno se radi na poboljšanju konkurentnosti učenika na tržištu rada i osvješćivanju potrebe za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem.

Javnost se putem medija obavještava o provedenim aktivnostima kako bi se podigla opća svijest o potrebi za njegovanjem višejezičnosti i multikulturalnosti.

Više o projektu pogledajte u prezentaciji.

4. Gospodarska škola Varaždin, projekt: Sign 2 me (Daj mi znak), nastava Hrvatskog znakovnog jezika

Projekt je usmjeren na učenje i korištenje hrvatskog znakovnog jezika u školi prijavitelja. U isti su uključeni nastavnici i učenici škole, kao i učenici s posebnim potrebama, radi kojih je projekt i pokrenut. Aktivnosti, ciljevi i rezultati projekta uspješno odgovaraju na uočene potrebe škole prijavitelja, nastavnika i učenika.

Projekt se sastoji od dvije komponente – EU projekta „Sign 2 me“ i nastavnog predmeta hrvatskog znakovnog jezika. EU projekt pokrenut je i osmišljen za potrebe učenika s oštećenjima sluha i vida, kako bi im omogućio što bolju integraciju u redovni školski sustav. Velik naglasak bio je na obrazovanju nastavnika, 45-oro nastavnika učilo je osnove znakovnog jezika i podučeni su teorijskim i praktičnim znanjima o komunikaciji s gluhim osobama. U senzibilizacijske radionice za učenike uključeno je 120 učenika. S obzirom na velik interes učenika za učenjem hrvatskog znakovnog jezika znakovni jezik je uveden kao nastavni predmet.

U projektu je Gospodarska škola Varaždin, kao i škole partneri, opremljena pomagalima i opremom koja olakšava praćenje nastave učenicima oštećena sluha i vida. Pet učenika oštećena sluha integriranih u redovnu nastavu time je dobilo bolje uvjete pohađanja nastave, kvalitetnije obrazovanje koje omogućava bolju konkuretnost na tržištu rada ili nastavak obrazovanja.

Više o projektu pogledajte u sljedećoj prezentaciji.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu