Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Održane Radionice za studentske predstavnike
 

Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces održala je tri radionice za studentske predstavnike u suradnji sa Studentskim zborovima Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Splitu. Radionice su vodili studentski predstavnici u Hrvatskoj stručnoj skupini za Bolonjski proces: Vilma Kotlar (Sveučilište u Rijeci) i Ivan Buljan (Sveučilište u Zadru), te prof. dr. sc. Leonardo Marušić (Sveučilište u Zadru) i prof. dr. sc. Mile Dželalija (Sveučilište u Splitu). Budući da je sudjelovanje studenata u upravljanju visokim obrazovanjem jedna od osnovnih odrednica Bolonjskog procesa cilj radionica je bio osigurati dodatnu edukaciju studentskih predstavnika koji sudjeluju u radu senata sveučilišta, fakultetskih vijeća te stručnih tijela sveučilišta. Izvještaji sa  radionica se nalaze u privitku. 

objavljeno: 24.12.2013
Download
 
pdf / 1682 KB
 
pdf / 1272 KB
 
pdf / 2189 KB