Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
NATJEČAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2010. GODINU
 

Nacionalna pravila za prijavitelje (datum objave: 5. veljače 2010)

Nacionalna pravila za prijavitelje - prikaz izmjena (datum objave: 5. veljače 2010)

Vodič kroz Program za cjeloživotno učenje - 1 dio opće odredbe     eng    hrv

Vodič kroz  Program za cjeloživotno učenje - 2a dio potprogrami i aktivnosti   eng    hrv

Vodič kroz Program za cjeloživotno učenje - 2.b dio opis pojedinačnih aktivnosti

 NapomenaIspravak Vodiča 2.b (izmjene do 25.11.2009)

COMENIUS

 • Pripremni posjeti eng    hrv
 • Stručna usavršavanja eng    hrv
 • Bilateralna partnerstva  eng     hrv
 • Multilateralna partnerstva  eng   hrv
 • eTwinning  eng    hrv

LEONARDO DA VINCI

 • Pripremni posjeti  eng    hrv
 • Mobilnost učenika - IVT    eng   hrv
 • Mobilnost nastavnog/ nenastavnog osoblja - VETPRO  eng    hrv
 • Mobilnost osoba na tržištu rada-PLM  eng    hrv
 • Partnerstva   eng    hrv

ERASMUS

 • Erasmus sveučilišna povelja   eng    hrv
 • Mobilnost studenata - studijski boravak    eng     hrv
 • Mobilnost studenata - stručna praksa      eng     hrv
 • Mobilnost osoblja - stručno usavršavanje     eng     hrv
 • Mobilnost osoblja - održavanje nastave    eng    hrv
 • Organizacija mobilnosti     eng     hrv
 • Pripremni posjeti      eng     hrv

GRUNDTVIG

 • Pripremni posjeti     eng     hrv
 • Posjeti i razmjene     eng     hrv
 • Stručna usavršavanja     eng    hrv
 • Partnerstva     eng     hrv

TRANSVERALNI PROGRAM

 • Studijski posjeti     eng    hrv

 PRIRUČNICI ZA POTPROGRAME

 

 

datum otvaranja: 23.11.2009
datum zatvaranja: vidi pojedinanu aktivnost
otvoren: Da
 
 
   
OBJAVLJEN JE NATJEČAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2012. GODINU
-- više --
   
   
Poziv na natječaj za vanjske ocjenjivače projektnih prijava za aktivnosti unutar potprograma Erasmus Programa za cjeloživotno učenje
-- više --
   
   
Objavljeni rezultati natječaja za 2010. godinu za Erasmus individualnu mobilnost
-- više --