Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Natjeèaj za dodjelu ECTS/DS oznaka
 

Natjeèaj Europske komisije za dodjelu ECTS i DS oznaka (ECTS/DS label)

Europska komisija (Opæa uprava za obrazovanje i kulturu) i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavili su natjeèaj za dodjelu ECTS i DS oznaka visokim uèilištima radi priznavanja izvrsnosti u primjeni Europskog sustava prikupljanja i prijenosa bodova i dopunske isprave o studiju.

ECTS i DS oznake su priznanja visokog stupnja transparentnosti i pouzdanosti u korištenju istih alata Bolonjskog procesa. To znaèi da se u ustanovama koje nose spomenuto priznanje pravila ECTS-a i dopunske isprave o studiju valjano primjenjuju, što je ujedno važna poruka studentima o vrednovanju transnacionalne mobilnosti. Dodjela ECTS i DS oznaka odvija se u okviru Programa za cjeloživotno uèenje, odnosno potprograma Erasmus. Podrobnije informacije o ECTS i DS oznakama te o prijavnom postupku nalaze se na mrežnim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) Europske komisije.

Na natjeèaj se mogu prijaviti visoka uèilišta nositelji Erasmus sveuèilišne povelje (standardna i proširena). Oznake dodjeljene u 2013. godini æe vrijediti do 2016. godine.

Priloženi prijavni obrasci za dodjelu ECTS i DS oznaka se ispunjavaju na engleskom jeziku. Preliminarne prijave potrebno je poslati najkasnije do 1. srpnja 2013. godine Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, Odsjek za EU inicijative, Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska s naznakom „za natjeèaj ECTS/DS oznake“. Agencija æe razmotriti sve prijave i po potrebi predložiti izmjene prijaviteljima. Konaène prijave šalju se Agenciji za mobilnost i programe Europske unije do 6. rujna 2013. koja æe do 1. listopada 2013. godine prosljediti konaène prijave Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za sve upite o postupku prijave obratite nam se na sljedeæu adresu e-pošte: ects.ds.labels@mobilnost.hr.

Napominjemo da æe se za potencijalne prijavitelje organizirati informativna radionica o èemu æemo vas uskoro obavijestiti.

datum otvaranja: 03.04.2013
datum zatvaranja: 1.07.2013
otvoren: Da
Download
 
docx / 352 KB
 
docx / 91 KB
 
pdf / 106 KB
 
docx / 74 KB