Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
OBJAVLJEN JE NATJEÈAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2011. GODINU
 

 

  • Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2011. eng  hrv
  • Opæi poziv na natjeèaj za razdoblje 2011.-2013. - Strateški prioriteti eng ; hrv
  • Nacionalna pravila za prijavitelje hrv
  1.  Privitak 1. eng 
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1. dio - Opæe odredbe eng; hrv
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.a dio - Potprogrami i aktivnosti eng; hrv
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.b dio - Opis pojedinaènih aktivnosti eng; hrv

NAPOMENA: U sluèaju razlika izmeðu originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost æe imati engleske verzije dokumenata.

Objava Poziva na natjeèaj na mrežnim stranicama Europske komisije

Objava Poziva na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje po potprogramima:

 

PREGLED ROKOVA ZA NATJEÈAJ ZA 2011. GODINU

POTPROGRAM AKTIVNOST ROK ZA PRIJAVU
COMENIUS Struèno usavršavanje 14.01.2011.
29.04.2011

16.09.2011
  Comenius asistenti 31.01.2011
  Comenius školska partnerstva 21.02.2011
  Regio partnerstva 21.02.2011
ERASMUS Erasmus intenzivni jezièni teèajevi
 (EILC)
04.02.2011
  Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse 11.03.2011
  Intenzivni programi (IP) 11.03.2011
  Mobilnost studenata i osoblja 11.03.2011
LEONARDO DA VINCI Mobilnost 04.02.2011
  Leonardo da Vinci certifikat mobilnosti 04.02.2011
  Partnerstva 21.02.2011
  Prijenos inovacija 28.02.2011
GRUNDTVIG Struèno usavršavanje

14.01.2011
29.04.2011
16.09.2011

  Posjeti i razmjene najkasnije 45 dana prije aktivnosti
  Radionice 21.02.2011
  Obrazovna partnerstva 21.02.2011
  Asistenti 31.03.2011
  Volonterski projekti za starije 31.03.2011
TRANSVERZALNI PROGRAM Studijski posjeti 31.03.2011
14.10.2011

COMENIUS

LEONARDO DA VINCI

GRUNDTVIG

ERASMUS

PRIPREMNI POSJETI

10.01.2011

15.04.2011

18.07.2011

19.09.2011

18.11.2011

 

datum otvaranja: 02.11.2010
datum zatvaranja: vidi pojedinaènu aktivnost
otvoren: Da
 
 
   
Poziv na natjeèaj za individualne freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS
-- više --
   
   
Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Natjeèaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2014./2015.
-- više --
   
   
Natjeèaj za mrežnu mobilnost u programu CEEPUS
-- više --
   
   
Natjeèaj za Fulbright Specialist Program
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za struènjaka za podruèje visokog obrazovanja u programu Erasmus+
-- više --
   
   
Natjeèaj za najbolju razglednicu u okviru Time to Move kampanje
-- više --
   
   
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
-- više --
   
   
Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016. - 2017.
-- više --