Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Tempus > O programu Tempus
 
O programu Tempus 

TEMPUS (Trans - European Mobility Scheme for University Studies) je program namijenjen modernizaciji visokog obrazovanja država u okruženju Europske unije kroz međusveučilišnu suradnju država članica Europske unije s državama partnerima iz regija Zapadnog Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Program Tempus je utemeljen 1990. godine i financiran je u okviru programa PHARE. Program je prošao kroz različite promjene kao TEMPUS II, TEMPUS IIibis, TEMPUS III (2000-2006) i TEMPUS IV (2007-2013). Tempus projekte predlažu visoka učilišta iz partnerskih država u suradnji s visokim učilištima u zemljama članicama EU-a, koji zajednički osnivaju konzorcije za nacionalne ili regionalne projekte.

U siječnju 2007. godine pokrenuta je nova, četvrta faza programa Tempus koji je tako dobio naziv Tempus IV. Odluka o produženju programa do 2013. godine donijeta je na temelju studije kojom je potvrđeno da se Tempus pokazao kao važan instrument potpore reformama visokog obrazovanja u zemljama partnerima u tom programu.

Kroz Tempus IV program mogu se financirati sljedeće vrste aktivnosti:

1. Zajedničke projekte ili Joint Projects
2. Strukturne mjere ili Structural Measures

Zajednički projekti se temelje na suradnji među visokim učilištima u državama članicama EU i visokim učilištima zemalja partnerica (dosad tzv. CARDS, TACIS i MEDA države). Cilj im je prijenos znanja i razmjena iskustva između visokih učilišta u državama članicama EU i državama partnerica.

Strukturne mjere pridonose razvoju i reformi sustava i institucija visokog obrazovanja u državama partnericama u svrhu jačanja njihove kvalitete i prepoznatljivosti, te približavanja EU trendovima.

Prioriteti su usko vezani uz glavne komponente politike modernizacije visokog obrazovanja koju provodi EU, a to su reforma studijskih programa, reforma upravljanja te sprega visokog obrazovanja i društva

Prijedlozi projekata prijavljuju se na propisanim obrascima, prema uputama danim u vodiču o Tempusu, do rokova određenih za svaku od aktivnosti u okviru programa Tempus.

Sljedeće ciljne skupine mogu sudjelovati u Tempus programu: sveučilišna tijela; administrativno osoblje sveučilišta; nastavno osoblje sveučilišta; djelatnici ministarstava; studentske organizacije; socijalni partneri; privatne ili javne kompanije koje ostvaruju suradnju sa institucijama visokog obrazovanja; nevladine organizacije

Program Tempus jedna je od centraliziranih aktivnosti Europske komisije u nadležnosti Izvršene agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku na čijim mrežnim stranicama možete naći sve informacije o programu Tempus. U zemljama koje sudjeluju u programu Tempus ustrojeni su nacionalni centri kao referentne točke za pojedinu zemlju.

Šesti poziv za dostavu projektnih prijedloga za program Tempus IV (ujedno i posljednji prije uključenja programa Tempus u novi program Erasmus +) objavljen je krajem 2012. godine. Na ovaj natječaj je prijavljeno rekordnih 937 projektnih prijedloga. Rezultati natječaja očekuju se tijekom listopada 2013. godine. Odabrani projekti će se početi provoditi početkom 2014. godine. Iako još detaljnije informacije o novom programu Erasmus + nisu dostupne, Izvršna agencija u Briselu je na svojim mrežnim stranicama objavila model međuinstitucijskog sporazuma za Erasmus+ na temelju kojeg će visoka učilišta provoditi aktivnosti mobilnosti u novom programu.

 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu