Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Tempus > Tempus u Hrvatskoj
 

Republika Hrvatska ukljuèila se u program Tempus 2000. godine u treæoj fazi programa unutar koje je u Hrvatskoj je provedeno 68 zajednièkih i 20 strukturnih programa te dodijeljeno 65 individualnih stipendija za mobilnost. Ukupna je vrijednost tih projekata iznosila 25 milijuna eura. U èetvrtoj fazi programa Republika Hrvatska je punopravno sudjelovala na dva poziva za dostavu projektnih prijedloga, u 2008. i 2009. godini te je za financiranje odabrano ukupno 15 projekata s partnerima u Republici Hrvatskoj u ukupnoj vrijednosti od 12 milijuna eura. Veæina projekata u sklopu Tempusa IV u kojima su sudjelovale institucije iz Hrvatske pripadala je kategoriji multinacionalnih zajednièkih projekata. Unutar popratnih mjera financirane su i aktivnosti nacionalnih eksperata za reformu obrazovanja (HERE- Higher Education Reform Experts) koje koordiniraju nacionalni Tempus uredi. Hrvatski HERE struènjaci organizirali su niz radionica i konferencija te sudjelovali na brojnim meðunarodnim seminarima.

Obzirom na pristupanje u punopravno èlanstvo u Programu za cjeloživotno uèenje Europske unije, od 2010. godine hrvatske su institucije mogle sudjelovati na pozivima za Tempus projekte jedino na osnovi samofinanciranja, te stoga nije bilo prijavljenih projekata. Meðutim unutar šestog poziva za Tempus projekte objavljenom krajem 2012. godine hrvatskim je institucijama omoguæeno sudjelovanje u pozivu u statusu institucija iz EU radi pristupanja Europskoj uniji 1. srpnja 2013.godine.

Podršku provoðenju projekta i promociju programa Tempus u partnerskim državama provode nacionalni Tempus uredi. Do 2005. godine Nacionalni Tempus ured Hrvatska djelovao je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, kada je prebaèen u Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Od poèetka 2012. godine, u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije djeluje Nacionalna Tempus kontakt toèka.

Za sve Tempus projekte koji su zapoèeli s provedbom prije 2011. godine još uvijek je zadužen ured pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje: www.azvo.hr .

 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu