Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Erasmus Mundus > Erasmus Mundus 2004. - 2008.
 
Erasmus Mundus 2004 - 2008 

Status Republike Hrvatske u programu ERASMUS MUNDUS


Vlada Republike Hrvatske je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 2007. odobrila pokretanje postupka pristupanja Hrvatske programu ERASMUS MUNDUS. Preduvjet za punopravno sudjelovanje u programu uključuje sklapanje međudržavnog sporazuma i plaćanje nacionalnog doprinosa.


Do pristupanja RH programu ERASMUS MUNDUS ustanove i pojedinci iz RH imaju pravo sudjelovanja u dvije inicijative Europske komisije koje se provode komplementarno i u sinergiji s programom ERASMUS MUNDUS. To su:


1. ERASMUS MUNDUS - WESTERN BALKAN WINDOW
2. ERAMUS MUNDUS - EXTERNAL COOPERATION WINDOW.

Do 2008. nije bilo moguće sudjelovanje RH u ove dvije inicijative.

 

ERASMUS MUNDUS - WESTERN BALKAN WINDOW

U okviru ove inicijative Europska komisija dodjeljuje stipendije hrvatskim studentima za združeni diplomski studij u EU (joint degree master courses) kojega zajednički provodi nekoliko sveučilišta (uglavnom interdisciplinarni studiji) u akademskoj godini 2008./2009.


Popis odobrenih združenih studijukupno 103 nalazi se na internetskoj stranici Europske komisije.

Zainteresirani kandidati iz Hrvatske prijave podnose izravno visokim učilištima koja provode studije u kategoriji „student iz treće zemlje („third country national").

Rokovi su za podnošenje prijava obično tijekom siječnja/veljače, ovisno o rokovima prijave za pojedinačne studije.

Na natječaju u 2008. godini, u okviru inicijative Erasmus Mundus - Western Balkan Window, odabrano je ukupno 15 studenata iz Republike Hrvatske.

 


ERASMUS MUNDUS - EXTERNAL COOPERATION WINDOW

U okviru ove inicijative dodjeljuju se stipendije za razmjenu nastavnika i studenata iz zemalja Europske unije / ostalih europskih zemalja (tu spada RH kao zemlja kandidatkinja za članstvo u EU) s "trećim zemljama" (sve ostale zemlje koje su se uključile u ovaj program, uključujući npr. zemlje Južne Amerike, Azije). Studentske se stipendije odnose na studente na svim razinama visokog obrazovanja, od preddiplomskog do doktorskog studija.


Aktivnosti:
za nastavnike - predavački i istraživački rad na inozemnom visokom učilištu, za studente - provođenje razdoblja studija na inozemnom visokom učilištu u akademskoj godini 2008./2009. Radi se o dvosmjernoj mobilnosti (dolaznoj i odlaznoj). U okviru ove inicijative nastavnici i studenti iz RH ne mogu odlaziti u zemlje EU (to je omogućeno inicijativom Erasmus Mundus - Western Balkan Window), kao ni primati nastavnike i studente iz EU , već isključivo odlaziti u tzv. „treće zemlje" i primati nastavnike i studente iz te grupe zemalja.

Proces prijave obuhvaća dvije faze:
U prvoj fazi, konzorciji visokih učilišta podnose prijave Izvršnoj Agenciji Europske komisije za obrazovanje i kulturu u Bruxellesu. Visoko učilište iz RH može biti koordinator konzorcija. U drugoj fazi, nastavnici i studenti podnose prijave prethodno odabranim konzorcijima visokih učilišta.

 


Mehanizmi provedbe programa Erasmus Mundus
:


Natječaje u okviru komponenti 1 (združeni studiji), 3 (partnerstva) i 4 (promidžbene aktivnosti) objavljuje Izvršna agencija Europske komisije za obrazovanje i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) na svojim internetskim stranicama. Ta je agencija ujedno nadležna za nadzor i provedbu programa Erasmus Mundus.


U okviru komponente 2 (stipendije), studenti i profesori svoje prijave podnose izravno konzorcijima visokih učilišta kojima je odobren združeni diplomski studij. (v. gore navedenu mrežnu stranicu za Popis odobrenih studija)


Budućnost programa Erasmus Mundus:


Prva je faza programa Erasmus Mundus završila 31.prosinca 2008. godine. Na temelju rezultata vrednovanja prvog dvogodišnjeg razdoblja, Europska je komisija predložila nacrt za drugu fazu programa koji je počeo u 2009. godini. U drugoj je fazi programa predviđeno združivanje programa Erasmus Mundus i inicijative Erasmus Mundus External Cooperation Window, kao i sudjelovanje Hrvatske u svojstvu punopravne članice tog programa.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu